Nytt tilbud til tillitsvalgte!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nytt tilbud til tillitsvalgte!

LO tilbyr i samarbeid med Digital Norway kompetansepåfyll!

I samarbeid med Digital Norway tilbyr LO kompetansepåfyll for LO-forbundenes tillitsvalgte på bedrifter og virksomheter som er opptatt av å styrke sin kunnskap om ny teknologi og digitalisering.

Har du behov for å styrke din digitale kompetanse?

- Vi vet at flere tillitsvalgte har ønsket å vite mer om ny teknologi, digitalisering og kompetanseutvikling, sier LO-sekretærene Terje Olsson og Trude Tinnlund.

- Derfor er vi glade for samarbeidet med DigitalNorway der vi prøver ut tilbudet om læringsreiser, legger Olsson til. Det må ses på som supplement til forbundenes egen ordinære tillitsvalgtopplæring i 2021. DigitalNorway er en non-profit virksomhet som blant annet driver kompetanseutvikling om digitalisering.

- Vi ser på LO og forbundene som en viktig samarbeidspartner sier daglig leder i DigitalNorway, Liv Dingsør. Godt forberedte parter på begge sider av bordet kan gi bedre resultater i digitaliseringsprosjekter i arbeidslivet.

Vi håper du vil benytte tilbudet, og at det kan bidra til økt trygghet for deg i tillitsvalgtrollen!

Meld deg på lanseringswebinar 14. april kl. 14.00-15.00!

Du velger i stor grad selv når på døgnet du oppsøker kurset som går på nett. Selve opplæringstilbudet er gratis for deg, men avklaringer om eventuell deltakelse i arbeidstid eller annet må tas opp med arbeidsgiver eller forbund på vanlig måte.

Første læringsreise om digitale teknologier starter opp med et webinar
19. april kl. 09.00-10.00.

Hvilke temaer inngår i læringsreisene? Med en innsats på mellom 6 - 8 timer fordelt over flere dager gir den første læringsreisen deg innsikt i:

  • sammenhengen mellom digitale teknologier
  • kunstig intelligens
  • tingenes internett
  • avansert dataanalyse
  • autonome systemer

De påfølgende tre læringsreisene vil gi deg praktisk veiledning i digital samhandling på Teams og Zoom, sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen knyttet til digitale teknologi og til slutt et verktøy for partsdialog for ledere og tillitsvalgte som vil samarbeide om digitale endringer. Digital samhandling kommer i mai, mens de to andre kommer på høsten og vinteren.

Hvordan melder du deg på?
LO og Digital Norway presenterer tilbudet i et eget lanseringswebinar 14. april kl. 14.00 - 15.00 der du får et faglig program og mer detaljert informasjon om læringsreisene. Webinaret skjer på plattformen MyOnvent som ble benyttet til LOs utdanningskonferanse. Hvis du er ny bruker, lager du første en brukerkonto – og deretter registrere du deg for webinaret.

Påmelding til LOs lanseringswebinar 14.april!

Hvis det ikke passer å delta i webinaret den dagen, kan du likevel melde deg på rett til Digital Norway under. Når de ulike læringsreisene starter opp, får du en e-post med de ulike kursdelene rett til deg. Du vil også få invitasjoner med lenker til webinarer og ekspertmøter på nett som hører med ut over året.

Det er ingen krav til forkunnskaper og du kan velge å studere i det stille – eller delta i samhandlinger på forum og flere webinarer. Vi håper mange vil like å få kontakt med andre tillitsvalgte som er interessert i de samme utfordringene!

Her kan du lese mer.

Vi ønsker deg lykke til med viktig læring!