Streik ved Trondheim Lufthavn Værnes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Streik ved Trondheim Lufthavn Værnes

- Denne konflikten er ene og alene SAS-ledelsens ansvar. Her har de holdt sine ansatte for narr over lang tid, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

- Det er veldig beklagelig at det ikke var mulig å komme til en løsning. Synd for de ansatte i SAS og synd for passasjerene. 

Pilotene har strukket seg langt
LO-lederen mener pilotene i SAS har strukket seg veldig langt for å komme til en løsning, til tross for at SAS-ledelsen det siste året har gjort det ekstremt vanskelig. 

- SAS-pilotene kjemper ikke bare for sine arbeidsplasser, men også for den skandinaviske arbeidslivsmodellen og prinsipielle rettigheter som gjelder for alle. De har LOs fulle støtte. SAS-ledelsen har brutt spillereglene, som den nordiske arbeidslivsmodellen setter, både når det gjelder ansettelsestrygghet og nyetablering av selskaper. Jeg forventer at SAS rydder opp. 

Forventer at SAS rydder opp
- Suksessoppskriften i den skandinaviske modellen er et godt og tillitsfullt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, slår Hessen Følsvik fast. 

 

- SAS behandler ansatte med liten respekt, sier leder for SAS-pilotene i Norge
- Vi har forsøkt i det lengste å unngå å ramme passasjerene våre, og vi har derfor over lang tid og i mekling strukket oss svært langt for å finne løsninger, sier Roger Klokset, leder for SAS-pilotene i Norge. Vi har tilbudt store endringer i vilkårene våre, og det er uforståelig at SAS ikke har akseptert dette. Vi har hatt som mål å komme til enighet, men SAS har vist manglende vilje til å finne løsning. Derfor er det SAS som nå må bære ansvaret for streiken, og at passasjerene blir rammet. Vi beklager dette sterkt overfor passasjerene våre, sier Roger Klokset, leder for SAS-pilotene i Norge.

Under pandeng til slutt i saken: Les mer om arbeidskonflikten på nettsidene til LO-forbundet: Norsk Flygerforbund - Hjemmien permitterte SAS ca. 40 % av pilotene og inngikk avtaler om at at de hadde rett til å få jobben tilbake.

- Når trafikken har tatt seg opp igjen og det er behov for flere piloter, velger SAS å bryte avtaler om gjenansettelse og ansetter istedet nye piloter i bemanningsbyråer i kreative selskapskonstruksjoner. Dette er alvorlige brudd på arbeidslivets bestemmelser. Det er ikke for mye å be om at det gis garantier for at arbeidsplassene våre ikke skal flyttes til bemanningsbyråer til helt nye betingelser og at SAS holder avtalen om at våre kolleger får jobben tilbake, sier Klokset.   

- Går til krig mot sine ansatte
SAS behandler sine ansatte med lite respekt, på en måte som vi aldri før har sett i Skandinavia. Istedet for å utvikle selskapets fremtid i samarbeid med ansatte for å gi passasjerene et best mulig tilbud går de til krig mot sine ansatte. Vi er villig til å streike lenge om nødvendig, men vi håper at SAS tar til fornuft. Nå er det helt opp til SAS å vise reell vilje til å finne en løsning. Gjør de det vil vi sette oss tilbake til forhandlingsbordet, avslutter Klokset. 

Les mer om arbeidskonflikten på nettsidene til LO-forbundet: Norsk Flygerforbund - Hjem