Støtte til kulturtiltak 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Støtte til kulturtiltak 2022

LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser.

Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

LOs kulturutvalg bevilger midler til kulturtiltak to ganger i året.

Kulturutvalget kan legge kulturpolitiske prioriteringer til grunn for den enkelte søknadsrunde, gjennom å kunngjøre dette i utlysningen.

Det er ikke fastsatt søknadsgrense eller krav til egenandel.

Utlysning skjer i september med søknadsfrist 31.12 og i april med søknadsfrist 30.6.

GENERELLE KRAV

 • Støtte bevilges til prosjekter og etablering av tiltak, ikke ordinære driftsutgifter.
 • Søknad må fremmes gjennom utvalgets søknadsskjema og fremmes før tiltaket gjennomføres.
 • Søknaden skal fremmes av LOs, fagforbundenes eller AOFs lokale og regionale organisasjoner. LOs kulturutvalg kan gi støtte til samarbeidsprosjekter mellom LOs, fagforbundenes eller AOFs lokale og regionale organisasjoner, og andre aktører. I så tilfelle er det disse lokale organisasjonene som må være ansvarlige søkere.
 • I særskilte tilfeller kan AOF Norge søke om økonomisk støtte.
 • LOs distriktskontorer og fagforbundene sentralt kan ikke søke om støtte.
 • Søknaden avgjøres av LOs kulturutvalg og kan ikke ankes.
 • Innvilgete prosjekter må synliggjøre at de har mottatt støtte fra LOs kulturutvalg.
 • Bevilgningen utbetales når rapport og godkjent regnskap foreligger. Senest to måneder etter at tiltaket er avsluttet.
 • Eventuell utsettelse av fristen kan avtales med utvalgets leder.

SØKNADSKRITERIER

LO vektlegger lokale kulturtiltak som: 

 • Gjennom et aktivt samspill med AOF Norge og fagforbundene bidrar til styrking og utbygging av LO og arbeiderbevegelsens profilering og nettverk.
 • Bidrar til synliggjøring av arbeiderkulturens sentrale verdier.
 • Tar vare på arbeiderbevegelsens historie.
 • Bidrar til aktivitet, kunnskap og engasjement blant deltakere og publikum.
 • Er nyskapende.

Søknadsskjemaet og kriteriene kan lastes ned her.

Kontakt: 
Mona Westby
ledelsessekretær
Telefon: +4747606483
Epost: Mona.Westby@lo.no