Søndagsåpne butikker

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Søndagsåpne butikker

Orkland kommune har fått avslag på å holde søndagsåpent i Å.

Orkland kommune har søkt om at Statsforvalteren ved forskrift bestemmer at Å i Orkland kommune regnes som typisk turiststed, som gir butikker en åpning for å holde søndagsåpent. Statsforvalteren i Trøndelag har kommet til at det ikke er godtgjort at salget i området «hovedsakelig» skjer til turister, og vilkårene for å bestemme at Å skal regnes som typisk turiststed er ikke oppfylt, jfr. lov om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd.

LO Trøndelag og Handel og Kontor fikk dermed medhold i sin høringsuttalelse der de anmodet om at Å ikke skal gis status som typisk turiststed. Det ble begrunnet i blant annet at butikkansatte må ta belastningen med utvidede åpningstider og søndagsåpne butikker, og verdien av at søndag er kollektiv fridag.

Norge er et turistland, og det er ikke spesielt at turister fører til omsetningsøkning for utsalgsstedene, det er forskjell på turiststeder og typiske turiststeder skriver LO Trøndelag i sitt høringssvar.