Sett av 8. mars til å oppdatere verktøykassen for likestilling!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sett av 8. mars til å oppdatere verktøykassen for likestilling!

Webinaret gir deg som tillitsvalgt konkrete tips til å fremme likestilling og hindre diskriminering!

LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk arrangerer sammen med KUN et kræsj-kurs for tillitsvalgte om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)!

I likestillings- og diskrimineringsloven er det en egen bestemmelse som gir alle arbeidsgivere en plikt til å arbeide «aktivt, målrettet og planmessig» for å fremme likestilling og hindre diskriminering. LO mener ARP er et viktig verktøy, og oppfordrer tillitsvalgte til å følge opp dersom arbeidsgivere ikke er klar over denne plikten, eller av andre grunner ikke gjennomfører et aktivt likestillings og ikke-diskrimineringsarbeid.

 

Mandag 8. mars kl. 12.00 -13.30 på Teams, logg inn her!

o       velkommen ved utvalgets leder Tarjei Leistad

o       innledning ved KUN, Karin Hovde - spørsmål og debatt

o       oppsummering og avslutning ved utvalget 

 

Webinaret er gratis og åpent for alle - vel møtt!