Nytt fra LOfavør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nytt fra LOfavør!

LOfavør nettside har nå tilbud om digitale kurs for tillitsvalgte. Den har også fått muligheten til å velge flere språk!

LOfavør sin hjemmeside har nå fått utvidet tilbudet til tillitsvalgte – med blant annet digital tillitsvalgtskolering. Det består av ulike tema man kan gå inn og kurse seg litt ekstra på, for å stå bedre rustet til å svare på spørsmål fra medlemmene. Ved å gå inn på LOfavør e-læring – tillitsvalgtskolering - finnes de ulike modulene og en kort beskrivelse. For å starte e-læringen må det opprettes bruker, som kan benyttes til senere bruk. Alle fullførte moduler blir registrert, slik at LOfavør administrasjonen til enhver tid kan se hvor mange som har fullført hvilke kurs. Klikk deg inn og delta!

startsiden har det nederst til høyre på siden kommet opp et flagg med en pil bak, som henviser til at man kan velge andre språk hvis det er ønskelig. Valgene er engelsk, litauisk, polsk og spansk, i tillegg til norsk. Det er auto-oversetting som er brukt her, så den direkte oversettelsen er nødvendigvis ikke alltid helt korrekt. Hvis noen språkkyndige oppdager åpenbare feil og mistolkinger, er det fint om dette meldes inn til LOfavør administrasjonen, hvor de vil rette dette der det er nødvendig.

Vi synes dette er nyheter som alle fortjener å vite om – del og spre det glade budskap. Det kan også nevnes at det jobbes med å utvikle app’en ytterligere,  -  kommer tilbake med flere nyheter når dette er på plass.