Mangfoldsprisen for Trøndelag - her er vinnerne!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Mangfoldsprisen for Trøndelag - her er vinnerne!

Buen helse- og omsorgssenter og Skoglyvegen Barnehage AS vant den regionale Mangfoldsprisen for Trøndelag!

Leder i LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk i Trøndelag, Tarjei Leistad, har vært medlem i juryen, som roser vinnerne for at de på hver sin måte skaper inkluderende arbeidsmiljøer der samhold og egenart er viktige ledestjerner!

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. Buen helse- og omsorgssenter vant i kategorien store og mellomstore virksomheter.

 – Buen helse- og omsorgssenter utmerker seg ved at de har inkludert medarbeidere fra mange ulike nasjonaliteter på en måte som har gitt et meget godt arbeidsmiljø der de ansatte føler seg som en sammensveiset gjeng. De samarbeider godt med Vekst Melhus, Flykningtjenesten og NAV, og de legger systematisk til rette for videreutdanning og kvalifisering innenfor forskjellige yrker, sier juryleder for Trøndelag og Møre og Romsdal, May-Britt Roald fra kompetanse- og næringsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Lærer barn at mangfold er positivt

Skoglyvegen Barnehage AS stakk av med seieren i kategorien for små virksomheter. De fikk ros for å dyrke frem verdien av ulikhet med stort engasjement.  

– Barnehagen er en positiv versjon av verden i miniatyr, der etnisk ulikhet blir ansett for å være en styrke og et fortrinn. Ledelsen er bevisst på hvordan den jobber og drar inn mangfoldet for å levere enda bedre tjenester. Med de ringvirkningene barnehagen har i nærmiljøet, er dette et prakteksemplar av en virksomhet og en klar vinner av Mangfoldsprisen 2021, sier jurylederen.

Mangfold lønner seg

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen også er viktig fordi innvandrere har en vedvarende lavere jobbsikkerhet og sysselsettingsgrad sammenlignet med den øvrige befolkningen. 

- Etnisk mangfold skaper et mer bærekraftig samfunn. Når vi ser og utnytter potensialet innvandrere sitter på, vil det styrke norsk arbeidsliv. Dette gjelder både for innovasjon, kompetanse og lønnsomhet, sier Rieber-Mohn.

Regionale og nasjonale prisutdelinger

Det er IMDi og Kunnskapsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til 22 vinnere i 11 fylker, innen to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Begge vinnerne i Trøndelag skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot tilsvarende vinnere fra alle fylker.

Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt vinner gull, sølv og bronse innen hver kategori, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to gullvinnerne. De nasjonale prisene deles ut av kunnskaps- og integreringsministeren på IMDis årskonferanse den 19. november.

Skoglyvegen barnehage AS og Buen sykehjem, Melhuus mottok prisene fredag 27. august.

Juryen i Region Midt-Norge:

·       Juryleder May-Britt Roald, Møre og Romsdal fylkeskommune, Kompetanse- og             
        næringsavdelingen

·       Tore Bruem, Trøndelag fylkeskommune, seniorrådgiver/Seksjon tilbud og kompetanse

·       Bente Sæther, NAV, seniorrådgiver i Tjenesteavdelingen

·       Kristin Kulseth, NHO Trøndelag, rådgiver

·       Elin Ous, NHO Møre og Romsdal, seniorrådgiver

·       Tarjei Leistad, LO Trøndelag, utvalg for familie- og likestillingspolitikk

·       Eileen Brandsegg, Næringsforeningen i Midt-Norge, daglig leder i Bylivsutvikling AS

For mer informasjon, kommentarer eller intervjuavtale i IMDi, kontakt:

IMDis pressetelefon på 917 55 351, eller epost: presse@imdi.no

Om prisen

Vinnerne kåres ved hjelp av seks regionale og én nasjonal jury
Små virksomheter regnes som virksomheter med inntil 19 ansatte/årsverk.
Mellomstore og store virksomheter regnes som virksomheter med 20 eller flere ansatte/årsverk
Tildelingskriteriene ligger til grunn for prosessen med å finne vinnerne av prisen. Det er avgjørende at mangold i virksomheten i seg selv ikke er tilstrekkelig. Vinnerne skal blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på virksomhetens ulike nivåer og kategorier samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet.

Les mer på; www.mangfoldsprisen.no