Mangfoldsprisen 2021

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Mangfoldsprisen 2021

Mangfoldsprisen 2021 er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kometanse og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet. Gode eksempler på etnisk mangfold i arbeidslivet skal løftes frem og inspirere andre.

Det er ønskelig at prisen får frem normaliteten i det å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og at det settes søkelys på at etnisk mangfold gir verdiskapning. Historiene og eksemplene som vises frem gjennom Mangfoldsprisen skal skape inspirasjon blant ledere og bidra til å redusere skepsis og vantetenking i rekruttering. 

Leder av LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk, Tarjei Leistad er medlem i juryen fra LO i Midt-Norge. Integrerings- og mangfoldsddirektoratet (IMDi) ber om forslag til kandidater innen 9. mai.

Vet du om virksomheter som jobber godt med etnisk mangfold? Send inn ditt forslag her!