MÅNEDENS FAKTA: Likestilling anno 2021

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

MÅNEDENS FAKTA: Likestilling anno 2021

Visste du at 10 prosent av alle ansatte i salgs- og serviceyrker blir utsatt for seksuell trakassering to eller flere ganger i måneden?

Yrkesgruppene som i størst grad oppgir å være utsatt for seksuell trakassering er servitører, pleie- og omsorgsarbeidere, politi, sykepleiere, leger og kundeserviceyrker. Disse yrkene har til felles at de ansatte samhandler og jobber tett med tredjepersoner i sitt daglige virke. Flesteparten av de som rapporterer å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, oppgir kunder, klienter og andre tredjepersoner som utøvere av trakasseringen.

 

I Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2013 viser tallene at 10 prosent av alle ansatte i salgs- og serviceyrker blir utsatt for seksuell trakassering to eller flere ganger i måneden. Fire prosent av ansatte i kontoryrker opplever det samme. I en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt og Universitetet i Bergen i 2012, går det fram at hver sjette norske arbeidstaker, av begge kjønn, har blitt utsatt for seksuell trakassering i en eller annen form på arbeidsplassen.

Seksuell trakassering er «Uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom»  (Arbeidstilsynet).

LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Trøndelag vil hver måned sette lys på oppsiktsvekkende fakta om likestilling.