LOs rekrutteringsprosjekt 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs rekrutteringsprosjekt 2022

LOs forbund har aldri tidligere hatt så mange medlemmer; vi har nå passert 980.000 - men vi skal bli enda flere!

I løpet av koronapandemien har LO økt med over 30 000 medlemmer. Det vi har sett er at folk søker trygghet i urolige tider. Ikke siden gjenreisningen av landet etter krigen har LO opplevd en så kraftig vekst. Det mangler knapt 20 000 medlemmer for å nå et medlemstall på 1 million samlet for alle LOs forbund. 

I regionrådets retningslinjer framgår det at de blant annet har som «formål å ta initiativ til og bidra med å koordinere fellestiltak som styrker rekrutteringen til fagbevegelsen».

Regionrådets møte 05.05.2021 gjorde på bakgrunn av dette følgende vedtak: «Felles rekrutteringsprosjekt utsettes til 2022. Regionkontoret får fullmakt til å nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider plan som legges fram for regionrådets møte 26. - 27. august. Forbundene sender henvendelse til regionkontoret om deltakelse i arbeidsgruppa innen utgangen av mai.»

Arbeidsgruppa består av følgende:

Arnt Sigurd Kjøglum (Fagforbundet)
Børge Ånesen (FF)
Mads Nervik (LOs lokalorganisasjoner)
Tore Bull Hedel (SpareBank1 SMN)
Martin Morken (LO Trøndelag – ungdomsrepresentant)
Linn Flataune (leder LOs ungdomsutvalg Trøndelag)
Tone A. Vorseth Graneggen (LO Trøndelag)
 

Målet for arbeidet er å lage en konkret plan for felles rekrutteringsstrategi og informasjon om LOfavør for LOs forbund ved å besøke fagforeninger og klubber, felles middag for deltakerne og en lokal kulturkveld for alle medlemmer i LO på de ulike lokale stedene.

Arbeidsgruppa har primært fokus på «medlemsrekruttering» og sekundært «medlemsbevaring», der man skal oppleve trygghet både i arbeidslivet og privatlivet. Prosjektet skal føre til at forbund og lokalorganisasjoner lærer mer av hverandre når det gjelder rekruttering og bevaring av medlemmer og skape trygghet.

Man ønsker ikke sette konkrete vervemål i antall medlemmer, dette har forbundene egne planer for. Derimot er det et mål med 50 personer på hvert besøkte sted på fellesarrangement på kveld. Like viktig er det å være synlig og høste erfaringer.

Rekrutteringsprosjekt Trøndelag 2022

Tid og sted:

Uke 36:

Røros og Holtålen (Røros Hotell), tirsdag 6. september
Gauldal besøkes onsdag 7. september
Orkland (Bårdshaug Herregård), onsdag 7. september
Hitra/Frøya (Frøya hotell), torsdag 8. september 

Uke 37:

Fosen (Ørland Kysthotell), tirsdag 13. september
Verdal besøkes onsdag 14. september
Steinkjer (Quality Grand Hotel Steinkjer), onsdag 14. september
Ytre Namdal (Rørvik Kysthotell), torsdag 15. september 

Arbeidsplassbesøk, skolebesøk og stands på dagtid:

  • Lokalorganisasjonene har nå laget en plan for arbeidsplasser som vi skal besøke. Flere lokale fagforeninger besøker disse arbeidsplassene med lokal representant fra SpareBank1 SMN og representanter fra arbeidsgruppa.
  • Videregående skoler vil også bli besøkt av LOs ungdomssekretær, LOs ungdomsutvalg og lokale ungdomstillitsvalgte.
  • Stands i sentrum, på videregående skoler og arbeidsplasser sammen med vår trubadur Magnus Hestegrei.

Kveldsarrangement:

Vi har bestilt lokaler på de ulike stedene vi besøker. Programmet her vil bli:

  • stasjonsfordeling med ulike tema og tilbydere fra LOfavør-konseptet
  • foredrag med Magnus marsdal
  • kulturelt innslag med Magnus Hestegrei
  • servering fra lokale produsenter

Bil:
vi har leid en bil som skal folieres med logo for å skape samhold og synlighet, frakte utstyr og skape stemning ved å spille musikk og ønske velkommen fra høyttaler. SpareBank1 SMN vil i tillegg bruke sin campingvogn.

Mer informasjon kommer, følg med her og på e-post!