LOs regionråd krever utredning før Nortura-vedtakNy side

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs regionråd i Trøndelag

LOs regionråd krever utredning før Nortura-vedtak

LOs regionråd i Trøndelag har vedtatt følgende uttalelse om nedleggelse av industriarbeidsplasser ved Nortura Steinkjer.

LOs regionråd i Trøndelag ser med sterk bekymring på sentraliseringen av Norge. Lokale arbeidsplasser er av avgjørende betydning for et lokalsamfunn, noe som betinger en aktiv distrikts- og næringspolitikk.

Samtidig skjer det stikk motsatt ved at kjøttindustrien og næringsmiddelindustrien presses mot det sentrale Østlandet. Ved Nortura Steinkjer står akkurat nå ca 80 industriarbeidsplasser i fare for å forsvinne. Til sammenligning har en tilsvarende avvikling i Oslo tilsvart ca 1500 arbeidsplasser. Dette er i ferd med å skje fordi styret i Nortura har vedtatt en strategi med en storstilt flytting av trønderske arbeidsplasser sørover.

En del av strategien er å samle skjæring av gris, noe som innebærer at Nortura vil gå fra dagens tre skjæreanlegg til ett anlegg. De ønsker da å flytte skjæring av gris fra Steinkjer og Forus og samle dette i Tønsberg. Blir dette vedtatt av styret vil det ha alvorlige konsekvenser for de familier som blir berørt, men også for landbrukskommunene på Innherred som mister både svært viktige arbeidsplasser og skatteinngang.

Det har vært satset betydelig over tid på å bygge opp Trøndelag som en ledende matregion. Når et av flaggskipene står i fare for å sende betydelig av sin virksomhet ut av regionen krever det politisk handling. Vi har store forventninger til den nye rødgrønne regjeringen. Det er vanskelig å forstå at styret i Nortura skal presse gjennom sitt sentraliserings vedtak, samtidig som at landet er i ferd med å få en ny og mer distrikt- og landbruksvennlig politikk.

LOs regionråd representerer forbunda i Trøndelag med til sammen 100.000 medlemmer. Vi er sterkt imot sentraliseringen som skjer fra matregionen. Det er en stor svakhet av Nortura at alternativ til sentralisering ikke er utredet, og vi vet dermed ikke om dette er det beste alternativet. Vi krever at styret i Nortura legger fram gode offentlige tall bak beslutningsalternativene for Nortura Steinkjer før styremøtet i oktober.