LOs regionkonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs regionkonferanse

Høstens regionkonferanse blir på Oppdal 28. - 29. oktober!

LOs regionkonferanse er et samarbeidsorgan der omlag 120 representanter fra LOs forbund og lokalorganisasjoner i Trøndelag møtes for å diskutere faglige spørsmål og vedta uttalelser. LOs regionkonferanse finner sted på Quality Hotel Skifer, Oppdal. Innkalling og invitasjon ble utsendt                    8. september.

Rammeprogram:

torsdag 28. oktober:

kl. 10.30       Kaffe, mat og registrering
kl. 11.00       Åpning og kulturelt innslag
kl. 11.15       Velkommen og konstituering
                      Innkomne forslag
kl. 11.30       Oppsummering etter stortingsvalget ved valgkrets Sør- og Nord-Trøndelag
kl. 13.30       Tur til Villmarksleiren med lunsj og aktivitet i Njålshallen
kl. 16.00       Industripolitisk plattform LO – NHO
Kl. 18.00       Avslutning
Kl. 19.00       Middag

fredag 29. oktober:

kl. 09.00       Tillitsreform i staten
kl. 10.00       Pause og utsjekk
kl. 10.30       Orientering om LOs Serviceprosjekt
kl. 11.20       Orientering om oppnevning av LOs ungdomsutvalg 2022 - 2025
                      Oppnevning av LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk
                      2022 - 2025         
                      Suppleringsvalg av vararepresentanter til LOs representantskap 2021 - 2022 
kl. 11.30       Behandling av innkomne forslag
kl. 11.45       Avslutning og allsang
kl. 12.00       Lunsj
kl. 13.00       Avreise

Når det gjelder fordeling av representanter, se Retningslinjer for regionkonferanser. Forbundenes innmeldte yrkesaktive medlemstall i Trøndelag pr. 16.08.2021 gjelder for beregning.

Forbundene, lokalorganisasjonene og LOs vedtektsfestede utvalg i regionen kan overfor regionådet foreslå saker reist for regionkonferansen. Slike saker må være reist senest fire uker før konferansen. Dette gjelder ikke forslag til dagsaktuelle uttalelser. Frist for forslag til regionkonferansen er mandag 27. september på mail til trondelag@lo.no.

Endelig program og sakspapirer sendes ut pr. e-post til påmeldte representanter i uke 40 og publiseres på distriktskontorets nettsider www.lo.no/trondelag.

Når det gjelder økonomi, se Retningslinjer for regionkonferansen. Bekreftet skjema for eventuell tapt arbeidsfortjeneste må sendes til regionkontret sammen med utfylt reiseregning til trondelag@lo.no.

Påmelding innen mandag 27. september til regionkontoret på mail trondelag@lo.no.

Sakspapirer finner du her.

Vel møtt!