LOs regionkonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs regionkonferanse

Vårens regionkonferanse blir 7. - 8. mars i Trondheim!

Innkalling og invitasjon til LOs regionkonferanse i Trøndelag 7. - 8. mars på Radisson Blu Royal Garden Hotel, ble sendt på e-post 15.12.2023.

LOs regionkonferanse er et samarbeidsorgan der omlag 120 representanter fra LOs forbund og lokalorganisasjoner i Trøndelag møtes for å diskutere faglige spørsmål og vedta uttalelser.

Fordeling av representanter – se Retningslinjer for regionkonferanser og basert på forbundenes innmeldte yrkesaktive medlemstall i Trøndelag pr. 14.12.2023.

Saksliste:
01/24   Åpning av regionkonferansen
02/24   Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
03/24   Konstituering
04/24   Den faglige og politiske situasjonen ved LOs leder Peggy Hessen Følsvik
05/24   Regionalt arbeidsmarked i et samfunn i rask endring
06/24   Kompetansestrategi for Trøndelag –
              hvordan lykkes med etter- og videreutdanning i arbeidslivet?
07/24   EVU-tilbud i Trøndelag
08/24   Omstilling og kompetanse i arbeidslivet
09/24   Kvinnedagen
10/24   Fagbevegelsen i en urolig verden
11/24   Innkomne saker
12/24   Avslutning

Her kan du se programmet!

Forslagsfrist for forbundene, lokalorganisasjonene og LOs vedtektsfestede utvalg var 06.02.2024.  Dette gjelder ikke forslag til dagsaktuelle uttalelser. 

Sakspapirer ble sendt ut pr. e-post til påmeldte representanter 19.02.2024.