LOs lærlingepatrulje har avdekket brudd!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs lærlingepatrulje har avdekket brudd!

LOs lærlingepatrulje i Trøndelag har avdekket at en del lærlinger ikke får god nok tid til å arbeide med opplæringsboka si, og at ikke alle vet hvem verneombudet sitt er.

LOs lærlingpatrulje i Trøndelag har besøkt lærlinger og tatt en prat med de om rettigheter og plikter i arbeidslivet samt viktigheten av å være organisert.

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund, Handel og kontor og Norsk Tjenestemannslag var representert i årets lærlingepatrulje i Trøndelag. Til sammen besøkte de, og snakket med 32 lærlinger.

Stort sett trives de, som vi har snakket med, på jobb. Men det er noen funn som bekymrer. I opplæringstiden som lærlingen har på jobb skal noe av tiden brukes til opplæringsboka. Opplæringsboka kan beskrives som en plan for eller en dagbok for loggføring av hva en har lært, slik at man hele tiden følger med på hva man skal igjennom for å til slutt gå opp til fagprøven. Siden loggføring i opplæringsboka er en del av opplæringa i faget, så skal man gjøre dette i arbeidstida.

I tillegg avdekket patruljen at det var noe mangelfunn kunnskap om hvem som er verneombudet på arbeidsplassen sin. Verneombudet skal følge med på at helse- miljø og sikkerheten er ivaretatt på arbeidsplassen. Det er viktig å vite hvem som har dette tillitsvervet, slik at en enkelt kan henvende seg til denne personen ved behov.

Av de 32 som patruljen snakket med, så hadde samtlige en skriftlig lærekontrakt og patruljen oppdaget ingen brudd når det kommer til overtidsarbeid.

Lærlingene syntes det var veldig hyggelig å få besøk, og sa de hadde stor nytte av å få snakket med noen som kunne fortelle de om rettigheter og plikter i arbeidslivet, og ikke minst informasjon om det å være medlem i ei fagforening.    

 

Patruljen har fem tips til unge under læretiden:

1. Du skal ha både en arbeidskontrakt og en lærekontrakt.

2. Du har krav på god opplæring.

3. Du skal vite hvem verneombudet ditt er.

4. Arbeid med læreplanen er nødvendig.

5. Som medlem i ei fagforening har du alltid noen som står på din side og som du kan stille spørsmål til.