LOs kulturpris

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs kulturpris

Hvem er med på å fremme arbeiderbevegelsens kultur, beriker vår hverdag og fremmer arbeiderbevegelsens verdigrunnlag?

Kulturprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur, som beriker vår hverdag og som gjennom sitt virke bidrar til å heve kvalitet og status for en kultur hvor arbeiderbevegelsens verdigrunnlag framheves. Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning.

Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter, bildende kunst, musikk, litteratur, teater, dans, film med videre.

1.     Kulturprisen er på kr 100 000,-.

2.     Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater til prisen.

3.     Forslagene behandles av en jury som er sammensatt på følgende måte:

  • En representant fra LO, en representant fra AOF og en representant fra LOs kulturutvalg. Utvalgets sekretær er sekretær for juryen.
  • Juryen oppnevnes annen hvert år av LOs kulturutvalg.
  • Juryen innstiller overfor LOs kulturutvalg som har forslagsrett overfor LOs administrasjon.

4.     LOs sekretariat tildeler kulturprisen og den utdeles i forbindelse med hhv møte i
        LOs representantskap og LOs kongress.

Forslag på kandidater sendes Landsorganisasjonen i Norge,

LOs kulturutvalg, Torggata 12, 0181 Oslo eller på epost lo@lo.no innen 31. desember 2022.