LOs kulturfond

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs kulturfond

LOs kulturutvalg gir midler til kulturtiltak to ganger i året, uten krav til egenandel. Søknadsfristene er 31. desember og 1.juni!

Tilskuddsordningen støtter lokal kulturvekst og arbeiderbevegelsens engasjament i kulturaktiviteter. LOs kulturutvalg gir midler til kulturtiltak to ganger i året, uten fastsatt søknadsgrense eller krav til egenandel. Tilskuddet gis til prosjekter og etablering av tiltak, ikke ordinær drift eller allerede gjennomførte tiltak. 

Disse kan søke:

  • LOs lokale organisasjoner
  • Fagforbundenes lokale og regionale organisasjoner
  • AOFs lokale og regionale organisasjoner

Samarbeidsprosjekter kan også få tilskudd, der en av de lokale eller regionale organisasjonene er ansvarlig søker.

Søknadsfrist: 31. desember og 1.juni.

LO vektlegger lokale kulturtiltak som:

  • Gjennom et aktivt samspill med fagforbundene og AOF Norge bidrar til styrking og utbygging av LO og arbeiderbevegelsens profilering og nettverk.
  • Bidrar til synliggjøring av arbeiderkulturens sentrale verdier.
  • Tar vare på arbeiderbevegelsens historie.
  • Bidrar til aktivitet, kunnskap og engasjement blant deltakere og publikum.
  • Er nyskapende.
  • Tiltak som fremmer mangfold blir prioritert (fra 2023).

 

Les mer her.