LOs frokostmøte om kompetanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs frokostmøte om kompetanse

Hvilken kompetansekrav vil framtidens arbeidsliv kreve? Det blir innledning og innspillsrunde på LOs frokostmøte.

Kompetansekravene i arbeidslivet endrer seg med teknologiutvikling, aldrende befolkning, endring i næringsstruktur, klimautfordringer. I Trøndelag er det utarbeidet en felles kompetansestrategi som har som mål at enkeltmenneske og virksomhetene har kompetanse som gir Trøndelag et konkurransedyktig arbeidsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Nå skal den regionale kompetansestrategien revideres.

På LOs frokostmøte vil Trøndelag fylkeskommune gi en kort orientering om bakgrunnen for kompetanseplanen. Det vil bli satt av rikelig med tid til å komme med innspill om hva deltakerne på frokostmøte mener er viktig for å møte fremtidens arbeidsliv sett fra deres bransje/arbeidsplass.

  • sted: Folkets Hus i Trondheim, møterom Augusta Aasen, inngang A, 4. etg.
  • tid: Fredag 7. oktober kl. 08:30 – 10:00 

Du kan lese mer om revideringen av Trøndelags kompetansestrategi her

Vi oppfordrer deltakerne på frokostmøte til å forberede sine innspill!

Neste frokostmøte avholdes fredag 9. desember. Tema vil da være nytt fra arbeidsretten ved LO-advokat Jan Arild Vikan.