LO utjevner forskjellene!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Etter mange timer på overtid er LO-lederen fornøyd med å ha kommet til en løsning.

LO utjevner forskjellene!

Det blir ikke streik mellom LO og NHO. - LO tar ansvar og sikrer god lønnsvekst for de lavest lønte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO og NHO er enige i meklingen i årets tariffoppgjør. Riksmekleren har lagt fram et forslag til en løsning som gir et generelt tillegg på 2,25 kroner, og et ekstra tillegg for de lavest lønte på 1 krone per time. 

LO tar ansvar 
- Vi er ikke de som tar tusenvis av mennesker ut i streik for 30 øre. Dette er en løsning som sikrer en god lønnsvekst for de lavest lønte, legger hun til. 

-LO har vært opptatt av å motvirke økende forskjeller. De som har lav lønn, risikerer å bli hengende etter. Vi vet at lavlønnstillegg forebygger ulikhet. 

- Mange av de gruppene som får lavlønnstillegg har også stått i front under pandemien. Det er mange som fortjener et lønnsløft, og som har stått på under denne krisen for at samfunnet skal gå rundt, sier hun. 

Lavlønnstillegg utjevner 
LO-lederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Det er viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene. 

- Vi vet at lavlønnstillegget virker og at det særlig kommer kvinner til gode, sier Følsvik. 

- Med dette oppgjøret har vi også lagt et godt grunnlag for de tariffområdene som skal forhandle etter oss. 

Fakta om oppgjøret: 
Ramme for oppgjøret: 2,7 prosent per 1. april. 
Generelt tillegg: 2,25 kr pr. time, dvs. 4 387,- kroner i året. 
Lavlønnstillegg: 1 kr pr. time, dvs. 1 950,- kroner i året. 
Oppgjøret omfatter rundt 180 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.  
 

Vurderinger rundt rammen, mellomoppgjøret 2021
Riksmeklerens møtebok

OVERENSKOMSTER SOM FÅR LAVLØNNSTILLEGGET:

· 10 Renholdsoverenskomsten
· 14 Vekteroverenskomsten
· 55 Bokbindere
· 56 Trykkerier og grafiske bedrifter
· 57 Bølgepapp, kartonasjefabrikker m. fl.
· 70 Butikkoverenskomsten – HK*· 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant
· 105 Vaskerier og renserier
· 133 Baker- og konditoroverenskomsten
· 293 Landforpleiningsavtalen
· 296 Industrioverenskomsten LO-TEKO
· 301 Parkeringsselskaper
· 329 Glass- og keramisk industri
· 333 Skianlegg
· 345 Overenskomsten for bilutleie
· 370 Naturbruksoverenskomsten
· 377 Transportselskaper i Norge
· 390 Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
· 415 Fritids- og aktivitetsavtaler
· 457 Avisbudavtalen
· 477 Miljøbedrifter i Norge
· 487 AMB-overenskomsten
· 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter
· 525 Jordbruk og gartneri

I tillegg til overenskomster nevnt ovenfor, gis tilsvarende tillegg til enkeltbedrifter med egen overenskomst, slik dette framkommer i særskilt protokoll mellom partene.