LO-kongress 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO-kongress 2022

LOs 35. ordinære kongress avholdes i Oslo fra 30. mai til 3. juni 2022 - fra Trøndelag sender vi fire representanter!

Du kan følge hele LO-kongressen her!

LO-kongressen behandler og vedtar LOs handlingsprogram, som tar vi stilling til de viktigste arbeids- og velferdspolitiske sakene.

Kongressen velger også organisasjonens ledelse. I dag er det 8 personer i ledelsen; leder, to nestledere, en førstesekretær og fire sekretærer.  Kongressen velger også Sekretariatet som består av fire fra LOs ledelse og 11 fra forbundene, som tar stilling til alle andre viktige spørsmål som vedrører driften av LO, enten det er endringer i vedtekter, godkjenning av regnskaper og beretninger m.m.

I forarbeidene til kongressen i 2021 er det lagt til rette for en bred demokratisk prosess med formelle rutiner for behandling av forslag til kongressen i tråd med LOs vedtekter. Denne prosessen var formelt avsluttet fra forbundenes og regionenes side før Sekretariatet besluttet å utsette kongressen.

Les alt om LO-kongressen her.

Fra Trøndelag sender vi følgende representanter som ble valgt på regionkonferansen
15. februar 2022:

Sør-Trøndelag:

Representanter:
1. John-Peder Denstad, Fagforbundet
2. Astrid Reistad, Handel og Kontor
3. Thomas Eggan, Industri Energi

Vararepresentanter i rekke:
1. Seva Barbantonis, Fellesforbundet
2. Øyvind Wiger-Haraldsvik, Fagforbundet
3. Astrid Kjelsnes, Skolenes Landsforbund

Fra Nord-Trøndelag:

Representant:
1. Ståle K. Johansen, Fellesforbundet 

Vararepresentant:
1. Bjørg Storheil, Fagforbundet

Bli bedre kjent med representantene her.

Representantene har med 162 forslag, som ble vedtatt på regionkonferansen 14. oktober 2020.