Lærlingen skal ha tid til å jobbe med opplæringsboka!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Kenneth Wikan

Lærlingen skal ha tid til å jobbe med opplæringsboka!

Resultatene fra LOs lærlingepatrulje i Trøndelag 22. - 26. november er klare.

LO-kongressen i 2017 vedtok at LO og forbundene skal gjennomføre lærlingepatrulje. Målet er å øke forståelsen for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og at også lærlinger har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskapet et medlemskap i en fagforening gir.

I Trøndelag har totalt 12 deltagere reist rundt i fylket vårt for å undersøke hvordan lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb har det i sin arbeidshverdag innenfor Fellesforbundet sine områder.

- Alt i alt har patruljen gått veldig bra. Arbeidsgiverne i Trøndelag har tatt hyggelig imot oss og lærlingene vi har snakket med virker å trives godt i jobben sin, sier faglig ungdomssekretær Malin Solheim Buan.

Av de 77 gjennomførte besøkene er dette resultatene etter årets lærlingepatrulje i Trøndelag:

imagerpg7d.png

 Resultatene synliggjør at det er mange lærlinger, 14,3%, som ikke får jobbet med opplærlingsboka i arbeidstiden, dette er noe som arbeidsgiver skal tilrettelegge for.
Se opplæringsloven §4-4.

Videre ser vi at 6,5% har manglende eller mangelfull opplæring. Dette er noe som alle, også de som arbeider som lærling, har krav på å få. «Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte får den opplæring, den praktiske øvelse og de instruksjoner som er nødvendig for å utføre arbeidet på en trygg måte. Legg bruksanvisningen til grunn. Riktig opplæring bidrar til reduksjon i ulykker, skader og sykdom.» (kilde: Arbeidstilsynet)

- Vi merker oss også at en del bedrifter har noe å gå på når det gjelder halvtårssamtaler med lærlingen, og vi håper at et besøk fra oss har bidratt til at dette ikke blir nedprioritert eller glemt i fremtiden, sier Buan.

Har du spørsmål som gjelder årets lærlingepatrulje i Trøndelag, ta kontakt med faglig ungdomssekretær, Malin Solheim Buan, malin@lo.no.  

 

 

Kontakt