Gjør et smart valg - ta høyere yrkesfaglig utdanning!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Gjør et smart valg - ta høyere yrkesfaglig utdanning!

Har du fagbrev, er 20. april fristen for å søke høyere yrkesfaglig utdanning. Yrkesfag er ingen blindvei som stopper etter fagbrevet, men en døråpner!

Det er en illusjon at veien til arbeidslivet er strømlinjeformet og at bachelor- og mastergrad er avgjørende for å få en spennende arbeidshverdag med mange muligheter. Formell utdanning er bare en måte å tilegne seg kunnskap på. Studier viser at 70 – 90 prosent av læringen som skjer på jobb er uformell. Det vil si at læring og arbeid er integrert, derfor er det å være i jobb viktig.

Fagskoleutdanningene kalles arbeidslivets utdanning fordi partene er tett på i utformingen av tilbudene etter behov som finnes eller oppstår i arbeidsmarkedet. Med korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående skole utvikler arbeidstakere seg til å bli attraktiv for trøndersk arbeids- og næringsliv.

Fagskoleutdanningene er både nett- og stedsbaserte, deltids- og fulltidstilbud. Utdanningen skiller seg fra annen høyere utdanning med at du kan søke på grunnlag av fullført fagbrev.  Trøndelag høyere yrkesfagskole har syv fagskoler og tilbyr i 2022 hele 35 ulike studietilbud fra fag innen helse- og oppvekst, bygg- og anlegg, maritime, mat, natur- og kulturguide til sirkulærøkonomi!

LO er opptatt av fagskolen som attraktiv tilbyder av relevant yrkesfaglig utdanning på høyere nivå. Vi mener at høy kompetanse og gode kunnskaper i alle ledd er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv, og at det sikrer kvalitet på produkter og tjenester både i privat og offentlig sektor. En godt utdannet befolkning er viktig for et velferdssamfunn med små forskjeller, særlig i en tid der arbeidslivet stadig tar i bruk ny teknologi og arbeidsmetoder.

Arbeidstakere som har tatt fagskolen er attraktive på arbeidsmarkedet. Undersøkelser viser at 90 % av studentene er i relevant jobb 6 måneder etter avsluttede studier, og at de fleste får jobb før avlagt eksamen. Det er derfor et smart valg å søke yrkesfaglig høyere utdanning innen 20. april kl. 14.00 – det vil du ikke angre på!