Faglig fredagsprat

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Faglig fredagsprat

Hva gjør regjeringens kutt med velferdsstaten? Dette er tema på faglig fredagsprat 26. februar.

Solberg-regjeringens ABE-reform har påført velferdsstaten blinde ostehøvelkutt år etter år. Tillitsvalgte gir tilbakemeldinger om en stadig tøffere hverdag der ansatte ikke gis mulighet til å løse de oppgavene de er satt til. Er velferdsstaten under demontering?

Dette vil du få svar på i Faglig fredagsprat, der vi har invitert LO Stats distriktssekretær Lars Børseth. Med seg har han tillitsvalgt i NAV, Birgit Rennemo, tillitsvalgt i Trondheim fengsel, Trude Tevik Gulbrandsen og hovedtillitsvalgt i Arbeidstilsynet, Bengt Eriksson.

Sendingen kan følges direkte fredag 26. februar kl. 13:30 på Teams ved å følge denne linken: Klikk her for å bli med i møtet

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThmMTVkMTEtOGM3Ni00NzI5LWExNTgtYzQ2ZmVlMGQ2OTli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223919550b-3be4-4e7f-ab18-bdb5a482916b%22%2c%22Oid%22%3a%2214508afb-bf67-49e0-ba13-eeb58ccd944c%22%7d