Ekstra midler BIO Trøndelag 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ekstra midler BIO Trøndelag 2022

Hovedutvalg næring i Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5 millioner kroner ekstra til støtteordningen bedriftsintern opplæring!

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte. Opplæringsperioden for hver enkelt deltaker kan ikke overstige 52 uker og skal være gjennomført innen 18 måneder etter at søknaden er innvilget.

BIO Trøndelag er søkbar i Regionalforvaltning.

Støtteordningen prioriterer:

  • Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser og teknologi.
  • Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning

Her kan lese mer!

Frist for innsending er 30. november 2022!