Derfor er LO i streik

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
STREIKEMARKERING: LO-leder Peggy Hessen Følsvik utenfor regjeringskvartalet i Oslo mandag formiddag.

Derfor er LO i streik

Vi er i streik fordi NHO ikke kom med et tilbud som ville gitt våre medlemmer mer å rutte med.

LOs krav i forhandlingene var:

  • Økt kjøpekraft for medlemmene
  • Et ekstra løft for lavlønnsgruppene, hvor mange er kvinner
  • At oppgjøret skulle bidra til mindre forskjeller

Vårt mål for forhandlingene var at alle våre medlemmer skulle få mer å rutte med. Vi var særlig opptatt av at medlemmene i yrker med lavt lønnsnivå skulle få et ekstra løft. Mandatet fra representantskapet var å sikre økt kjøpekraft for medlemmene. Oppgjøret skulle også bidra til mindre forskjeller mellom ulike grupper arbeidstakere.

De som tjener minst ville kommet dårlig ut
Forslaget som ble lagt på bordet ville ikke gitt kjøpekraftsforbedring for store grupper av LOs medlemmer. Derfor sa vi nei. Lavlønnsgruppene ville kommet dårlig ut, og det kunne vi ikke gå med på. 

Vi nådde i løpet av meklingen aldri et nivå som ville oppfylt våre krav.

Kroner og øre, ikke prosent
LO forhandler aldri om en prosentvis økning i kjøpekraft. Vi forhandler i kroner og øre. Prosentene, det vi kaller ramma, oppsummerer bare tallene, de gir ikke et riktig bilde av hvordan lønnsøkningen er gitt og til hvem. Derfor har det vært viktig for LO at kronetillegget utgjør en betydelig andel av den totale ramma. Da sikrer vi lønnsøkning for alle.

Det har blitt framstilt som om vi fikk tilbud om en pott som ville gitt alle en økning i kjøpekraft. Men det er forskjell på hvor stor ramma er, og hvor mye folk får i faktisk lønnsøkning. Det er riktig at prisveksten er anslått til 4,9 prosent, og alle lønnsøkninger over dette ville gitt reallønnsvekst. Men, det holder ikke at ramma er vid, hvis ikke man er villig til å fylle den med de kronetilleggene som skal til for å sikre kjøpekraftsøkning. Mange av våre medlemmer i lavlønnsbransjer og kvinnedominerte yrker ville ikke klart å få ut store nok lokale tillegg til at det hadde gitt kjøpekraftsøkning.

Vi fikk ikke et tilbud som sikret økt kjøpekraft for alle våre medlemmer. Da kunne vi ikke gjøre annet enn å avvise tilbudet og gå til streik.

FAKTA OM STREIKEN
- Streiken omfatter 185 000 LO-medlemmer i privat sektor (NHO-organiserte bedrifter).
- Fra mandag morgen 17. april ble 22 947 LO-medlemmer ut i streik.
- Streiken trappes opp fredag 21. april klokka 06.00. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 16 561 medlemmer.
- Dermed vil 38 000 LO-medlemmer fra fredag 21. april være tatt ut i streik.