Årsmøter i LOs lokalorganisasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Helge Heyerdahl

Årsmøter i LOs lokalorganisasjoner

I Trøndelag har vi 15 lokalorganisasjoner, som alle avholder sine årsmøter i mars og april!

Distriktskontoret oppfordrer alle forbund til å ta del i LOs lokalorganisasjoners arbeid gjennom fagforeninger/avdelinger lokalt. Ved å foreslå lokale representanter til LOs lokalorganisasjoner på deres årsmøter, kan vi sammen styrke fagbevegelsens arbeid lokalt!

Her har vi satt opp en oversikt over de datoer vi har mottatt så langt. Denne vil bli ajourført og oppdatert etter hvert som vi får inn flere, så følg med, følg med!

LO i Stjørdal og Meråker mandag 30. mars 2020 kl. 16.30
LO i Levanger torsdag 23. april 2020 kl. 18.00
LO i Verdal onsdag 18. mars 2020 kl. 18.00
LO i Steinkjer og omegn torsdag 26. mars 2020 kl. 19.00
LO i Inderøy og Leksvik tirsdag 17. mars 2020 kl. 19.00
LO i Namsos og omegn tirsdag 31. mars 2020 kl. 18.00
LO i Ytre Namdal tirsdag 10. mars 2020 kl. 18.00
LO i Trondheim tirsdag 21. april 2020 kl. 18.30
LO på Fosen tirsdag 31. mars 2020 kl. 19.00
LO i Gauldal onsdag 22. april 2020 kl. 18.30
LO i Oppdal og Rennebu  
LO i Orkdal og omegn onsdag 25. mars 2020 kl. 18.00
LO på Røros og Holtålen onsdag 22. april 2020 kl. 18.00
LO i Selbu og Tydal torsdag 2. april 2020 kl. 19.00
LO på Hitra og   Frøya onsdag 18. mars 2020 kl. 18.00