Årsmøter i LOs lokalorganisasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Helge Heyerdahl

Årsmøter i LOs lokalorganisasjoner

I Trøndelag har vi 15 lokalorganisasjoner, som alle avholder sine årsmøter i mars og april!

Regionkontoret oppfordrer alle forbund til å ta del i LOs lokalorganisasjoners arbeid gjennom fagforeninger/avdelinger lokalt. Ved å foreslå lokale representanter til LOs lokalorganisasjoner på deres årsmøter, kan vi sammen styrke fagbevegelsens arbeid lokalt!

Her har vi en oversikt over lokalorganisasjonene. Denne vil bli ajourført og oppdatert etter hvert som vi får inn årsmøtedatoene, så følg med, følg med! 

LO i Stjørdal og Meråker torsdag 14. mars kl. 17.00 på Quality Airport Hotel, Stjørdal
LO i Levanger tirsdag 9. april kl. 18.00 på Levanger rådhus
LO i Verdal torsdag 21. mars. mars kl. 18.00 på Verdal hotell
LO i Steinkjer og omegn onsdag 13. mars kl. 18.00 i Bomveien 3, LO-senteret, Steinkjer
LO i Inderøy og Leksvik tirsdag 12. mars kl. 19.00 på Mosvik omsorgs- og aktivitetssenter
LO i Namsos og omegn  
LO i Ytre Namdal mandag 8. april kl. 18.00
LO i Trondheim og omegn torsdag 16. april 2024 kl. 18.00 i Folkets Hus, Trondheim
LO på Fosen torsdag 14. mars i Åfjord
LO i Gauldal  
LO i Oppdal og Rennebu  
LO i Orkland og omegn onsdag 13. mars kl. 19.00 på Folkets Hus, Gjølme
LO på Røros og Holtålen  
   
LO på Hitra og Frøya tirsdag 9. april kl. 17.30 på Dolmsundet hotell

 

I tillegg ber vi om at alle fagforeninger i alle forbund i Trøndelag sender regionkontoret melding om valg så snart de har avholdt sine årsmøter. Vi har sendt utfyllende informasjon på e-post til alle fagforeningene i fylket om at ny registreringsløsning må gjøres via følgende link . Registreringene av melding om valg og antall medlemmer har stor betydning for alle. Ikke bare når det gjelder kontingentinngang til lokalorganisasjonene, men også forbundas representasjon til konferanser og møter der medlemstall danner grunnlag for deltakelse.

Er det fagforeninger som ikke har mottatt denne linken, ta kontakt med regionkontoret på trondelag@lo.no