Årets lærling/lærekandidat og lærebedrift

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Årets lærling/lærekandidat og lærebedrift

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en pris til årets lærling og lærebedrift!

Det er nå åpnet for nominering av kandidater til kategorier årets lærling/lærekandidat og lærebedrift. Detaljer om kriterier, og om hvem som kan nominere eller nomineres, finnes på nettsidene.

Nominering av årets lærling/lærekandidat. 

Trøndelag fylkeskommune ved Yrkesopplæringsnemnda kan hvert år dele ut en pris til en lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat som på en positiv måte har utmerket seg med sine faglige kunnskaper og ferdigheter.

Nominering av årets lærebedrift. 

Årets lærebedrift tar jevnlig inn lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater og bidrar til at ungdom får fullført sin videregående opplæring på en god måte, er involvert i det fireårige opplæringsløpet, har fokus på faglig utvikling og kvalitet, og har et godt læringsmiljø og følger opp de krav som opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven stiller.

Frist for nominering er 20. januar 2023.