Arbeidslivskriminalitet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidslivskriminalitet

LO og NHO i Trøndelag oppfordrer kommunene til en bedre etterlevelse av seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp.

I et brev til kommunene skriver de regionale partene at for de fleste er arbeidslivet i Trøndelag godt og anstendig. Samtidig ser vi at ikke alle bransjer har en utvikling som ønskes. Både i by og bygd har kriminelle og useriøse aktører fått fotfeste. Aktører som målrettet driver handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert.

Det påpekes at denne type aktører utnytter arbeidstakere, virker konkurransevridende på bedriftene og undergraver samfunnsstrukturen der store inntekter til felleskapet underslåes. De preges av en lav risiko for å bli tatt og lave strafferammer dersom man blir tatt. Videre kan det virke som om at arbeidsmarkedet er godt egnet til å skjule og renvaske andre former for kriminalitet.

For LO og NHO i Trøndelag er det viktig at regionen bygger på et godt og anstendig arbeidsliv der useriøse aktører holdes utenfor de offentlige kontraktkjedene. Med brevet bes kommunene om å ta sitt ansvar ved å benytte 10 strategiske grep samt omforente seriøsitetsbestemmelsene i bygg. De kommuner som allerede følger dette bør revidere disse med ny versjon fra sommeren 2021. Samarbeid mot svart økonomis strategiske grep og seriøsitetsbestemmelsene kan lastes ned her.

Videre oppfordres kommunene i brevet til bedre etterlevelse av seriøsitetskravene, ved å innarbeide rutiner for stikkprøver og kontroller, samt årlig rapportering, som en del av oppfølgingen av vedtatte bestemmelser.

Brevet kan lastes ned her!