Å ta høyere yrkesfaglig utdanning er et smart valg!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Trond Isaksen

Å ta høyere yrkesfaglig utdanning er et smart valg!

15. april er fristen for å søke høyere yrkesfaglig utdanning for deg som har fagbrev!

Yrkesfag er ingen blindvei som stopper etter fagbrevet. Du kan ta både høyere yrkesfaglig utdanning med fagskole, mesterbrevutdanning eller en universitetsutdanning.

Fagskoleutdanningene blir ofte kalt arbeidslivets utdanning fordi arbeidslivet er tett på i utformingen av tilbudene. Utdanningene er erfaringsbasert, og gir dermed anvendt kompetanse som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet uten videre opplæring. Med korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående skole utvikler arbeidstakere seg til å bli attraktiv for trøndersk arbeids- og næringsliv.

Fagskoleutdanningene er både nett- og stedsbaserte, deltids- og fulltidstilbud. Utdanningen skiller seg fra annen høyere utdanning med at du kan søke på grunnlag av fullført fagbrev.  Trøndelag høyere yrkesfagskole har syv fagskoler med bl.a. helsefag, oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsfag, elektrofag, landbruksfag, kart- og oppmåling, bergverksfag, maritime fag og matfag. Fra høsten 2021 tilbys også Verdiskaping i lokalmat, Natur- og kulturguide og Bergteknikk.

LO er opptatt av fagskolen som attraktiv tilbyder av relevant yrkesfaglig utdanning på høyere nivå. Vi mener at høy kompetanse og gode kunnskaper i alle ledd er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv, og at det sikrer kvalitet på produkter og tjenester både i privat og offentlig sektor. Dette har vi også sett i situasjonen under koronapandemien, der også Trøndelag høyere yrkesfagskole har tilbudt nye studieretninger etter nye, oppståtte behov i arbeidslivet. En godt utdannet befolkning er viktig for et velferdssamfunn med små forskjeller, særlig i en tid der arbeidslivet stadig tar i bruk ny teknologi.

Arbeidstakere som har tatt fagskolen er attraktive på arbeidsmarkedet. Undersøkelser viser at 90 % av studentene er i relevant jobb 6 måneder etter avsluttede studier, og at de fleste får jobb før avlagt eksamen. Det er derfor et klokt valg å søke yrkesfaglig høyere utdanning innen 15. april – det vil du ikke angre på!

Nye studier fra 2021:
Verdiskaping i lokalmat
Natur- og kulturguide
Bergteknikk

Les mer om Trøndelag høyere yrkesfagskole her.