Norsk Folkehjelp

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vil du være med Norsk Folkehjelp å kjempe sammen for en mer rettferdig verden

Norsk Folkehjelp søker ditt årsmøte om støtte, for å kjempe sammen for en mer rettferdig verden.

Norsk Folkehjelp gjør en formidabel innsats lokalt og internasjonalt.
Nå trenger de trenger støtte.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og deler fagbevegelsens historie, identitet og verdier. Norsk Folkehjelps verdigrunnlag bygger på like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og sosial status.

Norsk Folkehjelp søker ditt årsmøte om støtte for å kjempe sammen for en mer rettferdig verden.

De ønsker å engasjere fagbevegelsen og kommer veldig gjerne på møter for å presentere deres arbeid! Ta kontakt med arest@npaid.org om dere ønsker informasjon, foredrag eller har spørsmål.

Se brev fra Norsk Folkehjelp Årsmøtesøknad 2024.pdf