NAV Rogaland sin årlige bedriftsundersøkelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Forside bedriftsundersøkelsen 2024

NAV Rogaland sin årlige bedriftsundersøkelse viser at virksomhetene i Rogaland mangler 5 028 ansatte

Virksomhetene i Rogaland mangler 5 028 ansatte.1 av 5 virksomheter har rekrutteringsutfordringer. Nettoandel på 9 % forventer flere ansatte det neste året

Næringsstrukturen i Rogaland skiller seg fra landet og fra andre fylker.
Dette skyldes i all hovedsak at bergverksdrift og utvinning i Rogaland sysselsetter en langt større andel enn i andre fylker.

I Rogaland er bergverksdrift og utvinning den største næringsgruppen bak helse- og sosialtjenester, mens varehandel er den nest største på landsbasis.

— Virksomhetene i Rogaland tror de kommer til å ansette flere det neste året. Likevel viser årets bedriftsundersøkelse en mer avdempet optimisme sammenlignet med i fjor. Dette kan være et tidlig tegn på nedkjøling i et ellers varmt arbeidsmarked, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

 Her finner du hele rapporten:

Rapport - Bedriftsundersøkelsen 2024.pdf