LO-lederens kommentar til Statsbudsjett 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vanlige folk prioriteres

De som har mest, må bidra mest!

Det er LO-leder Peggy Hessen Følsviks strakskommentar til regjeringens forslag til neste års budsjett.

Følsvik mener økt skatt på felles naturressurser, store formuer og utbytter, viser at regjeringen tydelig prioriterer vanlige folk. Dette er dessuten en politikk som jevner ut forskjellene.

-          De med mest må bidra mer. De som har minst skjermes. Til tross for at oljepengebruken reduseres kraftig, skjermes velferdsordningene til vanlige folk, ved blant annet styrking av kommuneøkonomien, sykehusene og fastlegeordningen, sier Hessen Følsvik.

Lavere skatt for lave inntekter

Regjeringens skattepakke for fellesskapets naturressurser vil hente anslagsvis 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra vannkraft og fiskeoppdrett.   

-          Dette er et budsjett der de med mest, og de som har tjent mye penger på våre naturressurser bidrar mer. Samtidig som de med vanlige og lave inntekter sitter igjen med lavere skatt, sier LO-lederen videre.

For LO er det viktig at vanlige folk med inntekt under 750.000 kroner enten får lavere eller samme skattenivå som i dag.

Styrker det seriøse arbeidslivet

Det er positivt at regjeringen følger opp handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, blant annet med en styrking av Arbeidstilsynet. At fagforeningsfradraget økes, vil dessuten bidra til å styrke det organiserte arbeidslivet.

LO er godt fornøyd med at de såkalte ostehøvelkuttene, ABE-kuttene nå endelig fjernes.

LO-lederen er også positiv til en helt ny ungdomsgaranti, slik at flere unge under 30 år skal komme i jobb.

-          Det er viktig å satse på unge som står utenfor arbeid og utdanning, med tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig, sier Peggy Hessen Følsvik.

Styrket beredskap og grønn omstilling

LO støtter også at Forsvaret og den sivile beredskapen blir styrket.

-          Den krevende situasjonen internasjonalt gjør det nødvendig med et kraftfullt løft for å styrke forsvaret og beredskapen i landet, LO-lederen.

LO er fornøyd med at regjeringen fortsetter sin satsing på grønn omstilling og næringsutvikling. 

Dagens situasjon gjør behovet for å kutte utslipp og skape nye, bærekraftige jobber enda tydeligere. Dette budsjettet bidrar til det, avslutter Hessen Følsvik.