Folkemøte- arbeidsplassbesøk- Ryfylke

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

«Alt starter med et ryddig og seriøst arbeidsliv»

LO i Rogaland arrangerte tirsdag kveld et folkemøte på Sjøhuset på Sand i samarbeid med Suldal AP som en del av den pågående valgkampen. Ryfylke står foran flere store industrietableringer i tiden som kommer, og LO sekretær Are Tomasgård var invitert for å snakke om nærings- og distriktsutvikling.

Ryfylke står foran flere store industrietableringer i tiden som kommer, og LO sekretær Are Tomasgård var invitert for å snakke om nærings- og distriktsutvikling, og hadde med seg to dyktige fagpolitiske kandidater til årets valg i Stian Olilla og Morten Larsen.

Over 50 tilhørere hadde tatt turen, og fikk høre Are snakke om sitt miljøengasjement som starten på hans liv i fagbevegelsen, og om hvordan den norske modellen, tillit folk imellom, fellesskolen og små sosiale forskjeller er blant våre viktigste konkurransefortrinn. Stian som er hovedtillitsvalgt ved Norsk Stein og leder av Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 7 Sør-Vest la på sin side vekt på viktigheten av verdige arbeidsforhold når ny storindustri skal etableres i kommunen. Som Suldal Aps 3 kandidat til kommunevalget var han også opptatt av at kommunen må legge til rette for boligbygging og sikre gode kommunale tjenester, og slik sørge for at de nye arbeidsplassene ikke bare blir bemannet med pendlere – men også nye Suldøler. 

Foto: Esther Moe- Les saken hos Suldalsposten https://www.suldalsposten.no/nyhende/det-ma-vera-verdige-forhold-for-dei-som-vaskar-etter-oss/

Morten som er regionleder Fellesforbundet Sørvest og Rogaland Aps 6 kandidat til fylkestinget snakket varmt om den videregående skolen i Sauda som nøkkelen til å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft i tiden som kommer. Han var også opptatt av å sikre fortsatt gode kollektivtilbud i regionen, for å kunne skape et så stort regionalt arbeidsmarked som mulig. Morten snakket også mye om viktigheten av fagpolitiske kandidater i det kommende valget, og hva fagbevegelsen bringer inn av viktige perspektiv, verdier og kompetanse i lokalpolitikken.

Seansen var ledet av Mads Drange som er ordførerkandidat for Suldal AP som i tillegg til å lede møtet, snakket om mulighetene og utfordringene regionen står overfor, og hvor viktig samarbeid med både næringsliv, nabokommuner og ikke minst fagbevegelsen blir i tiden som kommer. Han oppsummerte med at «alt starter med et ryddig og seriøst arbeidsliv», før det ble åpnet for en livlig debatt om havvind, industriplaner, rekruttering, miljø og klimapolitikk hvor mange i salen deltok.

 

    

Onsdag 9.august inviterte klubben på Norsk Stein, i regi av hovedtillitsvalgt Stian Olilla til samling i 9-pausen på Norsk Stein. Her deltok også Are Tomasgaard fra LO og Morten Larsen fra Fellesforbundet som tidligere samme morgen hadde fått en presentasjon av bedriften og en omvisning på anlegget sammen med Mads Drange og Morten Bakken fra Suldal AP.  På samlingen ble det servert pølser og brus, og mange tok turen innom for en drøs om valget og for å høre en kort appell fra Are.

Siste test 1.jpg

Han snakket om verdiskapingen i industrien, og viktigheten av hjørnesteinsbedrifter som Norsk Stein for at folk skal kunne leve gode liv i distriktene. Byggeråstoffprodusenter som Norsk Stein representerer dessuten bokstavelig talt fundamentet for mye annen industriutvikling nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst grunnlaget for utvikling av ny infrastruktur og det grønne skiftet