En fjerdedel av sykefraværet skyldes psykiske lidelser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Syk mann hjemme telefon

En fjerdedel av sykefraværet skyldes psykiske lidelser

− Vi har over tid sett en økning i antall arbeidsdager som går tapt til psykisk sykdom. At en fjerdedel av sykefraværet skyldes psykiske lidelser, er bekymringsfullt. Vi vet at det å være helt eller delvis i jobb har positiv effekt på helsen, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

 

Andelen tapte dagsverk grunnet psykiske lidelser har hatt en gradvis økning over tid. Sammenlignet med samme kvartal i tidligere år, er det først i fjerde kvartal av 2023 at andelen er på over 25,0 prosent.

Totalt var det 702 932 dagsverk som gikk tapt til legemeldt sykefravær i fjerde kvartal 2023. Dette tilsvarer 5,2 prosent av de avtalte dagsverkene i Rogaland, mens det på landsbasis var et snitt på 6,0 prosent.

NAV Rogaland: Pressemelding legemeldt sykefravær. 4. kvartal 2023.