Kalender

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kalender

LOs olje- og gasskonferanse 2019

Norge produserer om lag like mye olje og gass. Nær all gassen og hovedparten av oljen selges til Europa. Over 200 tusen er sysselsatt i eller med leveranser til petroleumsnæringen. Debatten om næringens fremtid pågår for fullt, sterkt preget av den globale klimautfordringen. På LOs olje og gasskonferanse settes spørsmålene på agendaen. Tradisjonen tro blir det en konferanse med dialog mellom tillitsvalgte, sentrale politikere og arbeidsgiverne.

Olje og gass

LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid 2019

For barn og unge er det av grunnleggende betydning å lære seg måter å delta i og medvirke i samfunnet på, det være seg i smågrupper, i lokalsamfunnet, i organisasjonslivet og i samfunnet i stort. I Norge har vi et demokratisk samfunnssystem med gode og viktige kvaliteter, og det er mange måter og veier for de unge å vokse inn i dette på.

Stans vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet

Fredag 6. desember arrangeres konferansen "Vold mot kvinner i det globale arbeidslivet - kampen skjer nå". Konferansen arrangeres av FOKUS i samarbeid med LO, Unio og YS og er en del av 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner.