Om LO i Møre og Romsdal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om LO i Møre og Romsdal

Regionskontoret har koordineringsfunksjon i forhold til forbundene og lokalorganisasjonene og har faste aktiviteter som ivaretar dette.

Distriktskontoret er en del av LOs administrasjon. Distriktskontoret får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse.

Os distriktskontor bidrar i det samfunnspolitiske bildet. LOs distriktskontor jobber for at de samlede ressursene bidrar til å ivareta LOs interesser både i det faglige og det politiske perspektivet.
  
Ansatte på kontoret:

  • Kari Hoset Ansnes, Distriktssekretær
  • Iselin Blakkestad, Organisasjonsmedarbeider
  • Lisbeth Rød, Organisasjonsmedarbeider
  • Joakim Silkoset, faglig ungdomssekretær

Kontorets oppgaver
Naturperlen Møre og Romsdal er som et perlekjede. Vi har utrolig mange flotte steder som vi skal ut å yte service. Derfor er vi ofte å finne etter veien eller om bord i en ferje på tur til oppgaver som venter der ute.
 
Dette er et fylke som det tar tid å krysse. Om man reiser fra Vannylven i sør til Rindal i nord, må man belage seg på en reise på 7-8 timer.
 
Gjennom dette fylket finner man et rikt næringsliv. Vi har kraftkrevende industri, som bl.a. Hydro Sunndal, Ormen Lange og Hustad Marmor, til små og mellomstore bedrifter som lever av kompetansearbeid, småindustri, landbruk, reiseliv osv.
 
Kulturlivet er også mangfoldig i vårt fylke. Spesielt om sommeren er det rikelig av festivaler, konserter, idrettsarrangement osv, rundt om i hele fylket.
 
Samhold og fellesskap er viktig for å få næringene opp så man kan utvikle og trygge arbeidsplasser til innbyggerne. Bo- og arbeidsmarkedsregionene i vårt langstrakte distrikt, krever god infrastruktur. 
 
I organisasjonsarbeidet er det også viktig at vi sammen bidrar til aktivitet og engasjement, for å bidra til en trygg samfunnsutvikling hvor arbeidsforholdene og velferdsordningene blir godt ivaretatt.