Vel gjennomført lærlingpatrulje i Møre og Romsdal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde collage fra besøk under patruljen

Vel gjennomført lærlingpatrulje i Møre og Romsdal

1. - 5. november ble LOs lærlingpatrulje i Møre og Romsdal gjennomført for tredje år på rad.

LO-kongressen i 2017 vedtok at LO og forbundene skal gjennomføre lærlingpatrulje. Målet er å øke forståelsen for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og at også lærlinger har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskapet et medlemskap i en fagforening gir.

13 patruljedeltakere har reist rundt i hele fylket og intervjuet 102 lærlinger.

De fleste lærlingene har det bra på jobb. Likevel er det en del brudd. De fleste bruddene går på mangel på tid til å arbeide med opplæringsboken i arbeidstiden. Dette er noe mange ikke vet de har krav på, så ved å informere de og arbeidsgiver om dette håper vi at tallene vil bli bedre neste år.

82 personer av 102 sier det ikke var vanskelig å få seg læreplass. Noe vi er svært fornøyde med. 

 

Alt i alt er vi godt fornøyd med patruljen, men vi ser viktigheten av å ha en patrulje rettet mot lærlinger. Mange har sagt de ønsker seg informasjon om forbund og medlemskap, flere har meldt seg inn på stedet og vi har fått informert lærlingene godt om deres rettigheter og plikter.