Sommerpatruljen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Positiv respons fra arbeidsgivere, men flere brudd på arbeidsmiljøloven i Ørsta, Volda og omegn

Mandag 1. juli besøkte LOs Sommerpatrulje Ørsta, Volda og omegn. Resultatet av patruljen viser at mange ferievikarer og unge nyansatte opplever utfordringer knyttet til arbeidsmiljøloven.

Av 59 gjennomførte besøk ble det avdekket brudd hos 34 bedrifter.
Dette inkluderer også brudd relatert til manglende informasjon om
verneombud.

Spesielt bekymringsfullt er at det fremdeles er mange bedrifter som
ikke følger lov og krav til kameraovervåking. Her må det skje en
endring, sier Joakim Silkoset, Faglig ungdomssekretær i LO Møre og
Romsdal.

"Selv om vi ser noen utfordringer, er det gledelig å merke at flere
bedrifter tar tilbakemeldinger på alvor og jobber med å forbedre
arbeidsforholdene," sier Joakim Silkoset, faglig ungdomssekretær i
LO Møre og Romsdal. "Vi ser en positiv utvikling når det gjelder
bruddprosenten relatert til verneombud, noe som viser at
informasjonen fra sommerpatruljen blir tatt til etterretning."

Sommerpatruljen ser også at det er viktig å fortsette dialogen med
arbeidsgivere for å sikre at unge arbeidstakere og ferievikarer får et
godt førstemøte med arbeidslivet.

Neste stopp for LOs Sommerpatrulje er Ålesund og omegn.

Sommerpatruljen ønsker dere fortsatt en riktig god sommer og
trygge arbeidsforhold!

Kontakt