Norsk-Tysk internasjonalt samarbeidprosjekt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Unge tillitsvalgte fra Norsk og Tysk fagbevegelse. Her på omvisning på Folkets Hus i Oslo Youngstorget, i sekretariat salen. Foto: Tim Beaury.
Unge tillitsvalgte fra Norsk og Tysk fagbevegelse. Her på omvisning på Folkets Hus i Oslo Youngstorget, i sekretariat salen. Foto: Tim Beaury.

Norsk-Tysk internasjonalt samarbeidprosjekt

LO Møre og Romsdal og LO Trøndelag har initiert et internasjonalt samarbeidsprosjekt med tyske fagforeninger for å styrke båndene mellom arbeiderorganisasjonene i Norge og Tyskland. Samarbeidsprosjektet er til for erfaringsutveksling og knytte kontakt med fagbevegelser på tvers av landegrenser.

Unge representanter fra Tysk fagbevegelse på besøk til LO Norge.  

I uke 45 ble vi vertskap for 15 unge tillitsvalgte fra tysk fagbevegelse, spesielt fra Industriegewerkschaft Metall (IG Metall). Målet med besøket er å gi dem innsikt i den norske tilnærmingen til fagbevegelsesarbeid og fagpolitisk innsats. Fra Møre og Romsdal deltok Karina Svenning, EL og IT og Marius Vik, Fellesforbundet samt ungdomssekretær i LO Joakim Silkoset.  

imagejbnu8.pngLO leder Peggy Hessen Følsvik ønsker velkommen til Folkets Hus i Oslo Youngstorget.  
Foto: Tim Beaury. 

 

LO leder Peggy Hessen Følsvik ønsket den tyske delegasjonen velkommen. Den første dagen inkluderte en omvisning på Folkets Hus. Et av stoppene ble sekretariatssalen, hvor LO-ledelsens beslutninger formes. Her fikk delegasjonen innsikt i historien bak Folkets Hus og dens betydning for fagbevegelsen i Norge. 

Videre deltok delegasjonen i en grundig gjennomgang av arbeiderhistorien i Norge ved LOs historiker Jonas Bals. Historien om påvirkningen av høyreekstremisme på europeisk fagbevegelse gjennom tidene ble også ledet av Bals. 

Grønn omstilling og næringsbesøk

Hvordan håndtere klima endringer og omstille næringene våre?! Diskusjon og arbeid om grønn omstilling var et viktig fokus under årets utveksling da dette påvirker både Tyske og Norske næringer. 

En betydelig del av utvekslingen satte søkelys på grønn omstilling og klimaendringer. Representanter fra NHO, Industri Energi og Fellesforbundet presenterte innledninger om grønn omstilling i transport, norsk næringsliv og samferdsel.

Besøkene hos Brevik sementfabrikk og Yara ga delegasjonen innsikt i konkrete tiltak og planer for grønn omstilling i norske bedrifter. LOs ungdomssekretær Joakim Silkoset uttrykte stolthet over å vise frem norsk næring og interesse for bedriftenes initiativer for en mer bærekraftig fremtid. 
 

blobid0.pngWorskshop om grønn omstilling i næring og samferdsel. Foto: Tim Beaury. 

Tre-partssamarbeid og politisk innstikt

Delegasjonen møtte Åse Kristin Ask Bakke, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, på Stortinget. Omvisningen ga dem en forståelse for norsk politikk og arbeiderbevegelsens påvirkning gjennom tidene.

Joakim Silkoset understreket viktigheten av den norske modellen og tre-partssamarbeidet, og poengterte at prosjektet er en unik mulighet til å lære av hverandre og dele erfaringer om hvordan arbeidernes saker løftes i politikken. 

TIM00747 (1).jpgTidligere på dagen hadde gruppa foredrag om den norske modellen, fagpolitisk samarbeid og her på besøk på stortinget. Takk til Åse Kristin Ask Bakke (fremst, nummer 3 fra venstre) for god omvisning og varm velkomst. Foto: Tim Beaury. 
 

Avsluttende kommentarer

"I denne tiden med raske endringer er det avgjørende å sette fokus på samarbeid og forståelse. Dette prosjektet gir oss en perfekt anledning til å styrke båndene mellom norske og tyske arbeiderorganisasjoner og lære av hverandres beste praksis," uttalte Joakim Silkoset, Faglig ungdomssekretær i LO. 


Samarbeidsprosjektet mellom LO Møre og Romsdal, LO Trøndelag, og tyske fagforeninger representerer et positivt skritt mot internasjonalt samarbeid for å håndtere felles utfordringer og bidra til en mer bærekraftig fremtid.  

TIM00622.jpgSolidarisk bilde. Omvisning i Oslo by, her på toppen av Operahuset. Foto: Tim Beaury. 

Kontakt