LOs Sommmerpatrulje avdekker betydelig brudd på arbeidskontrakter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs Sommmerpatrulje avdekker betydelig brudd på arbeidskontrakter

LO sin Sommerpatrulje var den 8.juli på besøk hos et bredt området fra Sykkylven og Stranda, Geiranger til trollplatået, og Skodje til Vestnes. Sommerpatruljen gjennomførte 50 bedriftsbesøk og blant dem ble det funnet brudd hos 19 bedrifter. Dette utgjør hele 38% brudd.

Mye brudd på arbeidskontrakter

LO sin Sommerpatruljens finner brudd på arbeidskontrakter. En
økende andel av arbeidstakerne manglet arbeidskontrakt eller hadde
en ulovlig arbeidskontrakt. Videre var det flere bedrifter som ikke
har verneombud og mange ansatte som ikke har noen informasjon
om hvem som er venreombud for bedriften.

“Dette er grunnleggende krav som alle arbeidsgivere må oppfylle for
å sikre et trygt arbeidsmiljø, sier faglig ungdomssekretær, Joakim
Silkoset”.

Nytt lovverk fra 1. juli 2024

LOs Sommerpatrulje i Møre og Romsdal ønsker å sette et fokus på
brudd relatert til arbeidskontrakter. Fra 1. juli 2024 trådte endringer
i arbeidsmiljøloven i kraft, som stiller strengere krav til skriftlige
arbeidsavtaler. Den nye loven krever at arbeidsavtaler inngås senest
syv dager etter første arbeidsdag dersom arbeidet varer mer enn én
måned. Tidligere var fristen én måned.

Lovendringen innebærer også at dersom arbeidstakeren ikke har et
fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider
på forskjellige steder eller kan bestemme sitt arbeidssted selv.

LOs Sommerpatrulje oppfordrer arbeidsgivere til å sette seg grundig
inn i de nye lovendringene og sørge for at arbeidskontraktene er i
tråd med de nye kravene. LOs Sommerpatrulje ønsker også å
oppfordre arbeidstakere til å ta kontakt dersom dem har spørsmål
vedrørende arbeidsrettigheter. Sommerpatrulje telefonen er åpen og
kan nåes på telefon: 416 16 6664

Kontakt