LOs Sommerpatrulje avdekker betydelige brudd på arbeidsmiljøloven i Ålesund og omegn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs Sommerpatrulje avdekker betydelige brudd på arbeidsmiljøloven i Ålesund og omegn

LO sin årlige Sommerpatrulje har besøkt Ålesund og omegn 2.juli og avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven under sine besøk hos bedriftene her. Sommerpatruljen gjennomførte 67 besøk, hvor det ble avdekket brudd i 39 av tilfellene. Dette utgjør hele 58,2 % av de besøkte bedriftene.

Alvorlige funn

Det er bekymringsverdig at mange arbeidstakere fortsatt mangler
nødvendig informasjon om verneombud og arbeidsforhold. Flere
bedrifter informerer ikke sine ansatte om kameraovervåking, og
mange ansatte får ikke tilstrekkelige pauser eller overtidstillegg.
Dette er klare brudd på arbeidsmiljøloven som må tas på alvor.

«Vi forventer at arbeidsgivere tar grep for å rette opp i disse
forholdene og sikre at alle ansatte har et trygt og lovlig arbeidsmiljø,
sier Joakim Silkoset, faglig ungdomssekretær i LO Møre og
Romsdal».

Positivt engasjement for forbedring

Selv om funnene viser et behov for forbedringer, har
Sommerpatruljen også møtt mange engasjerte arbeidsgivere og
ansatte som er ivrige etter å jobbe sammen for å forbedre
forholdene. Det er spesielt gledelig å se at mange bedrifter er åpne
for endringer og ønsker å følge lovverket for å sikre et godt
arbeidsmiljø for alle.

Veien videre

LO vil følge opp funnene fra Sommerpatruljen og samarbeide med
både arbeidsgivere og ansatte for å sikre at alle får et godt og trygt
arbeidsmiljø. Vi er optimistiske og ser frem til å bidra til positive
endringer i arbeidslivet.

Kontakt