LO er bekymret for kuttene i videregående opplæring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bekymret ungdom

LO er bekymret for kuttene i videregående opplæring

LO familien i Møre og Romsdal er sterkt bekymret over økonomien i Fylkeskommunen og hvordan dette skal håndteres de kommende årene.

Vi har alle fått med oss at Fylkestinget vedtok et ulovlig budsjett i desember hvor posisjonen ikke sa noe om hvor besparelsene skulle gjøres. Nå har de måtte gjøre arbeidet på nytt, og vi er fortsatt usikre på om posisjonen skjønner rekkevidden av sin politikk.

Videregående opplæring

For at lærerne skal kunne ha fokus på sin primæroppgave, undervisning, er det behov for avlastning fra andre yrkesgrupper. Hele laget rundt elevene er viktig, slik som miljøterapeuter, fagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, vernepleiere, helsesykepleiere, sosialarbeidere, vaktmestere og andre. Disse har annen kompetanse og verktøy i sin tilnærming til eleven enn læreren har. Svekkes dette laget vil det påvirke undervisningens kvalitet og effektivitet, samtidig vil det kunne føre til enda større arbeidsbelastning. Lærerne er veldig viktige i den videregående skolen, og for at de skal kunne ha tid og mulighet til å gjøre sin jobb på en god måte, må også de andre yrkesgruppene være godt til stede på skolen.

Vi kan lese om bekymringene fra en elev på vgs. på nettsidene til NRK. Vil de få nok undervisning, og blir det nok timer til ordinær drift?

Vil skolene klare å gjennomføre de lovpålagte oppgavene?

Når vikarbruken kuttes, står da eleven uten lærer de timene?

Dette bekymrer kanskje avgangselevene mest, men vil også øke en bekymring for de ansatte og samfunnet for øvrig.

Det kommer en ny opplæringslov, og det foreligger ett forslag hvor der står det bla i §17-7 at: «Fylkeskommunen skal sørge for at skolene har tilgang på vikarer ved vanlig og forventa fravær». Vil de kunne oppfylle kravene dersom denne blir vedtatt og trer i kraft fra 1 august?

Det er uhyre viktig at trepartssamarbeid og tett involvering er på plass for å sikre at beslutningene blir tatt med hensyn til både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnets behov sett under ett og at de legger til rette for inkluderende beslutningsprosesser.

Posisjonen finner ikke økonomi til et lærlingråd

I de siste årene har det vært jobbet med å få på plass et lærlingråd, for å sikre økt medvirkning og medbestemmelse fra de som gjennomfører sin læretid i Møre og Romsdal. I Møre og Romsdal hvor nå over 66%  velger seg yrkesfaglig utdanning skal det være helt naturlig at disse har en relevant stemme inn i de styrende organer i fylkeskommunen.  Et lærlingråd vil være en medspiller og berikelse for å utvikle den yrkesfaglige utdanningen i Møre og Romsdal. Flere andre fylker har opprettet slike lærlingråd, og det skulle være helt naturlig for Møre og Romsdal å gjøre det samme. At denne prosessen nå ser ut til å stoppe i det fylket med størst andel yrkesfagelever er bare trist.

 

 

Kari Hoset Ansnes – LO Møre og Romsdal

Geir Ole Kanestrøm -Fagforbundet Møre og Romsdal

Cecilie Søllesvik -Fellesforbundet avd 65 Nordmøre og Romsdal

Christian Lillebråten -Fellesforbundet avd 29 Søre Sunnmøre

Terje Trulssen -Fellesforbundet avd 31 Sunnmøre

Bjørn Steffensen – Fellesforbundet avd 21 Havn

Jack Sæther – Fellesforbundet avd 20 Transport

Jonny Meland – Handel og Kontor region Midt-Norge

Kent Logan Jelle – Møre og Romsdal Handel og Kontor

Gustav Landsverk – Norsk Arbeidsmandsforbund avd 3, Møre og Romsdal

Runa Busch – IE/FLT

Ole Anders Andreassen, Skolenes Landsforbund, Møre og Romsdal

Ravintrakumar Suntharalingam flt avd 109

Håvard Holten – NNN avd 66, Møre og Romsdal

Målfinn Aanning- LO i Sykkylven

Anita Ukkelberg – LO i Romsdal

Bjørn Steffensen – LO i Ålesund og Omegn

Kim Jelle- LO på Søre Sunnmøre

Hilde Furre  - LO på indre Nordmøre

Elisabeth Kristiansen – LO Ytre Nordmøre

Kontakt