Lærlingpatruljen i Møre og Romsdal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Deltakere lærlingpatruljen
Deltakere lærlingpatruljen

Gode arbeidsforhold for lærlinger i Møre og Romsdal

Lærlingpatruljen til LO i Møre og Romsdal har vært på veien i perioden 30.oktober til 3.november.

- Lærlingene er fremtidens fagarbeidere. Fagarbeiderne er fundamentet for samfunnets funksjon og utvikling sier Faglig ungdomssekretær Joakim Silkoset.

Gjennom patruljen har vi oppsøkt lærebedrifter og intervjuet lærlinger om deres trivsel, arbeidsvilkår og opplæring i bedriften.

På fem dager har lærlingepatruljen vært i kontakt med 185 bedrifter og snakket med 87 lærlinger.

- En positiv utvikling fra tidligere år er at alle lærlingene vi har snakket med har arbeidskontrakt og opplæringskontrakt. Dette er noe vi er veldig fornøyd med. Sier Joakim Silkoset og tilføyer – arbeidskontrakt er noe vi fokuserer mye på både gjennom Sommerpatruljen og lærlingpatruljen det er derfor godt å se at det utvikler seg i riktig retning.

Lærlingen må selv ta mer ansvar til å arbeide med læremålene sine.

Gjennom patruljen har vi sett at flere lærlinger forteller om dårlig oppfølging og tid rundt det å arbeide med de teoretiske læremålene sine i arbeidstiden.

Både lærling og faglig leder har et felles ansvar rundt en lærlings opplæring. Faglig leder skal tilrettelegge og følge opp opplæringen og lærlingen må aktiv ta del og ansvar i egen opplæring.

- Det er viktig å huske på at en lærling fremdeles går skole, man har bare flyttet læremiljøet ut fra klasserommet og til bedriften. Sier Joakim Silkoset.

Dårlig oppfølging av opplæringskontor

Et av spørsmålene som blir stilt til lærlingene er «Har du kontakt med opplæringskontoret ditt?» Det er en stor økning fra tidligere år som sier de ikke har hatt kontakt med opplæringskontoret sitt.

-      Vi ser dessverre at mange lærlinger sier de mangler oppfølging fra opplæringskontoret sitt. Det er opplæringskontoret som har det formelle ansvaret for opplæringen og det er viktig at de tar ansvaret sitt på alvor, følger opp og støtter både lærlingen og bedriften ved jevnlige møter med veiledning. Sier Joakim Silkoset

LOs 10 bud for en god lærling i arbeidslivet  

1. Vær aktiv i opplæringen, og pass på at du får den opplæringen du skal ha i henhold til læreplanen.  

2. Vær en aktiv lærling i opplæringssituasjonen.  

3. Benytt deg av bedriftens faglige støtteapparat i opplæringsspørsmål.  

4. Møt opp presis.  

5. Husk at unødig fravær går ut over både bedriften og kollegene dine.  

6. Vis respekt for kolleger og vær høflig.  

7. Vær ikke redd for å spørre andre om rutiner i bedriften.  

8. Hold orden på arbeidsplassen din.  

9. Ta kontakt med den tillitsvalgte hvis det oppstår vanskelige situasjoner i arbeidsforholdet. 

10. Organiser deg – fellesskap gir trygghet! 

Kontakt