Kompetanse og arbeidstakere i fremtiden - Høyere yrkesfaglig utdanning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Lærlinger

Kompetanse og arbeidstakere i fremtiden - Høyere yrkesfaglig utdanning 

Regionkonferansen i Møre og Romsdal er bekymret for at dagens utdanningssystem ikke er rigget for å møte dagens eller fremtidens utfordringer. Enten det er høyere kompetansekrav i industrien, kompetanse for det grønne skiftet eller mangel på kompetent arbeidskraft. For å få til dette må det bli en bedre finansiering og dimensjonering av utdanning i Norge.  

Det er om lag 300 000 studenter i universitets- og høgskolesektoren, sammenlignet med 30’000 studenter i fagskolesektoren. De to sektorene får henholdsvis 45 milliarder kr og 1,5 milliarder kr i statsstøtte, til tross for arbeids- og næringslivets enorme kompetansebehov for høyere yrkesfaglig utdanning. Dette fører til en kritisk skjevfordeling av både studieplasser og finansiering og gjør at hverken industri eller helsevesen får den kompetansen som trengs for å løse dagens eller fremtidens utfordringer.   
Det yrkesrettede løpet må styrkes kraftig. Fagskolene tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning over hele landet, responderer raskt på arbeidslivets behov for nye utdannelser, og evner å omstille seg raskt i forhold til dagens og fremtidens kompetansebehov.   
Skal vi klare å møte dagens og fremtidens kompetansebehov er det behov for en kraftig satsing på høyere yrkesfaglig utdanning. Behovet er der, politikken er der, det mangler kun gjennomføring.   

LOs regionkonferanse i Møre og Romsdal krever at:  

 • fagskolene må få en trygg og forutsigbar statlig finansiering. Gjeldende ordning, der bevilgninger til høyere utdanning skal være basert på gjennomstrømmingen i institusjonene, avskaffes og erstattes av et system for finansiering etter samfunnsmessige behov og med økonomisk forutsigbarhet for den enkelte institusjon
 • nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk endres slik at høyere yrkesfaglig utdanning skal kunne innplasseres på nivå 6, 7 og 8. Studiepoeng fra fagskolen likestilles med studiepoeng fra UH-sektoren.
 • 100 000 fagskoleplasser opprettes gjennom en forpliktende opptrappingsplan 
 • en reform av fagskole, høgskole og universitetssystemet ser systemet i en helhet 
 • gratisprinsippet kal gjelde for fagskolesektoren på lik linje med universitets- og høyskolesektoren  
    
   
    
  LOs regionkonferanse i Møre og Romsdal 
  Molde 23.februar 2024