Kampen mot vold – den viktigste kvinnekampen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs bilde for kvinnedagen 8.mai

Kampen mot vold – den viktigste kvinnekampen

Kvinnedagen er den viktigste dagen for å rette oppmerksomhet mot likestilling og kvinners rettigheter. Mange års arbeid har resultert i at vi i dag har en relativt god utjevning og likestilt samfunn. Vi ønsker i dag å sette fokus på et stort samfunnsproblem, det vil prege årets paroler under 8.mars markeringene rundt omkring i landet. Partnervold/vold i nære relasjoner, et alvorlig problem som mange kvinner opplever.

Partnervold omfatter fysisk, psykisk og seksuell vold utført av partner eller tidligere partner.  Vi har en bakgrunn med flere tragiske hendelser i starten av året, og i løpet av de siste fire årene er 186 kvinner drept i saker hvor partner er siktet.

LOs regionale familie- og likestillingspolitiske utvalg fremmer følgende forslag:

-          Det er viktig å bekjempe og forbygge partnervold ved å øke bevisstheten rundt problemet. Styrke støttetjenestene for voldsutsatte og arbeide for likestilling og respekt i alle relasjoner. Alle kommuner må pålegges å utarbeide forpliktende handlingsplaner.

 

-          Vi må alle ta ansvar for å skape et samfunn der kvinner kan leve fritt og trygt uten frykt for vold. Det kreves en kollektiv innsats. Det er viktig å informere og utdanne hele samfunnet om hva vold i nære relasjoner faktisk er, og hvordan vi kan identifisere og håndtere det. Dette inkluderer opplæring til helse- og sosialpersonell, lærere, politi og andre relevante yrkesgrupper, slik at de kan gjenkjenne tegn på vold og vite hvordan de skal håndtere situasjonen. Alle politidistrikt må innføre den tverrfaglige RISK modellen.

 

-          Styrking av støttesystemene innebærer å sikre at det finnes tilgjengelige og effektive hjelpetjenester, slik som krisesentre, juridisk bistand og terapeutisk støtte. Disse tjenestene må være tilgjengelige for alle, uavhengig av økonomisk situasjon, geografisk plassering eller kulturell bakgrunn.

 

 

-          Et annet viktig tiltak er å endre holdninger og normer i samfunnet vårt. Vi må jobbe for å endre den kulturelle aksepten for vold og skape en kultur basert på likestilling, respekt og uten vold.  Dette gjøres gjennom utdanning, kampanjer og offentlige debatter som bevisstgjør, og oppfordrer til sunne relasjoner og respektfulle kommunikasjonsmønstre.

 

-          Rettssystemet må ta vold i nære relasjoner på alvor. Det må være nulltoleranse for vold, og det må være enkelt for voldsutsatte å få hjelp og beskyttelse, slik som f.eks omvendt voldsalarm. Her må en lovendring til. Ressursene og tiltakene som er nødvendige for å håndtere slike saker må være tilgjengelige, og straffene for overgriperne må være rettferdige og avskrekkende, samtidig som de innehar virksomme rehabiliteringstiltak.

 

 

Til slutt vil vi oppfordre alle til å engasjere seg i kampen mot vold i nære relasjoner. Vi kan alle bidra ved å være oppmerksomme på tegn på vold i våre egne relasjoner og omgivelser. Vi må tørre å ta tak i problemet, støtte ofrene og oppfordre til endring. Bryt tausheten!

 

LO Møre og Romsdals regionale Familie- og likestillingspolitiske utvalg