Folkets Hus på flyttefot

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde collage fra nye Folkets Hus

Folkets Hus i Molde - Flytter til Byfogd Motzfeldsgate 6

Helt siden 1912 har Folkets Hus hatt adresse Storgata 9 i Molde. Nå tar Folkets Hus i Molde et stort steg inn i fremtiden. Fra og med 1. januar 2024 vil Folkets Hus bytte sin velkjente adresse fra Storgata 9 til Byfogd Motzfeldsgate 6.

Starten på Folkets Hus i Molde

I 1912 kjøpte Molde Arbeiderparti og Romsdals Socialdemokratiske kretsparti “Høeghgården” og dannet Folkets Hus. Eiendommen omfattet et 2.etasjes våningshus, et bryggerhus og en 2.etasjes vedbod.

imagefmnbq.png
Foto: Kirkhorn, Romsdalsmuseets fotoarkiv

Hovedbygningen som var benyttet til hotell før huset ble kjøpt var lite egnet til møtesal. Huset ble bygget om, 2/3 deler av 1.etasje ble bygd om til en storsal som etter tiden var et meget pent og romslig lokale. Resten av 1.etasje var det en kafé. I 2. etasje var det vaktmesterbolig, tjenerrom og en mindre møtesal.

I løpet av 1920- og 1930-årene opplevde Folkets Hus økonomiske utfordringer. For å møte disse utfordringene ble det besluttet å leie ut storsalen. Årø Automobilselskap, som hadde hatt kontorer i 2. etasje siden 1914, leide storsalen før Romsdal Sparebank overtok lokalene i 1932.

R.Fot.01375.jpg
Foto: Alfred Groven, Romsdalsmuseets fotoarkiv

 

Gjennom årene har Folkets Hus gjennomgått flere ombygginger og påbygninger. Så sent som 5. april 1940 ble det sendt tegninger og kostnadsoverslag til partistyret for et nytt Folkets Hus. Det var planlagt å bygge 2100 kvadratmeter gulvflate, inkludert en festsal, fire møterom og restaurant. Dessverre satte andre verdenskrig en stopper for disse planene, da Storgata 9, også kjent som Folkets Hus, brant ned den 29. april 1940, sammen med resten av byen.

mceclip2.jpg
Foto: Birkeland, Romsdalsmusetts fotoarkiv

Folkets Hus bygges opp igjen

I 1941 opplevde Folkets Hus konfiskasjon av eiendommen av Molde kommune. Deretter ble eiendommen solgt til Bolsøy kommune av N.S.

Umiddelbart etter krigen ble saken tatt opp med Molde kommunes ordfører. 25.april 1946 fikk man beskjed om at tomten var tilbakeført til Molde Arbeiderparti. Dette markerte begynnelsen på planleggingen for en ny gjenreisning av Folkets Hus.

31. desember 1960 var det grunnsteinnedlegging og byggestart for nytt Folkets Hus. Resultatet var det velkjente Folkets Hus slik vi kjenner det i dag. Det sto ferdig i januar 1962.

Gjennom årene har Folkets Hus vært et samlingspunkt for ideer, møter og samfunnsliv. De som gjenreiste Folkets Hus i 1962 ønsket at huset skulle være nettopp dette. Et samlingsted for styrking av arbeiderbevegelsen og en lokal bastion i arbeidet for frihet, likhet, brorskap og velstand i vårt eget land og internasjonalt.

I 1965 ble neonlysskiltet med påskriften "FOLKETS HUS" anskaffet. Dette ikoniske skiltet, har hengt høyt og lyst over byen i 58 år frem til det ble demontert i november 2023. Det vil bli husket som et symbol på Folkets Hus' betydning gjennom årene.

Folkets Hus har gjennomgått flere endringer siden det ble gjenoppreist. Det har til tider vært plassmangel etter hvert som stadig flere foreninger har ønsket seg til bygget. Da bygget ble bygd i 1962 inneholdt det butikklokaler i 1.etasje, kontorer i 2. og 3.etasje og en storsal i 4.etasje.
I 2003 ble storsalen ombygd til kontorlokaler for å imøtekomme behovet for plass til flere foreninger.

Folkets Hus i Storgata 9 har vært et sted hvor folk trives. Med gode møtelokaler som har vært praktiske og velholdte. Det er med en blanding av vemod og takknemlighet at Folkets Hus nå flytter fra sitt historiske hus, som har vært bygd opp med omtanke og dedikasjon. Dette er en nødvendig forandring da bygget har blitt for stort for sitt nåværende formål.

Folkets Hus i Storgata 9 vil leve videre gjennom låten “Rumba med Gunn” av Jo Nesbø og Di Derre hvor de har sørget for at storsalen i Folkets Hus aldri vil bli glemt.

“I storsalen på Folkets Hus med ei sløyfe som er rød
sitter danseskolens minstemann og vet han snart skal dø.
For fru Svæveland har sagt: "Småpiker, engasjer!",
men de er slett ikke så små, og dessuten er de flere.”

R.RB.08887_4.jpg
Foto: Romsdals budstikke, Romsdalmuseets fotoarkiv

Ny æra for Folkets Hus

Med flyttingen til Byfogd Motzfeldsgate 6 tar Folkets Hus et stort skritt mot en ny æra. Denne overgangen markerer ikke bare en endring i fysisk plassering, men symboliserer også kontinuiteten og tilpasningen til samfunnets behov. Vi ser frem til å ønske alle velkommen til den nye beliggenheten og fortsette å være et hjerte for fellesskapet i Molde.
Her skal vi sammen bygge videre på arven av samhold og inkludering som Folkets Hus har representert gjennom tidene.

blobid0.png