Bærekraftsløftet Møre og Romsdal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bærekraftsløftet Møre og Romsdal

Endelig er vi godt i gang med Bærekraftsløftet i Møre og Romsdal. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom LO, NHO og KS i Møre og Romsdal. Prosjektet skal strekke seg over 3 år, og har som mål å identifisere utfordringer og finne bærekraftige løsninger. Her skal det jobbes på tvers av offentlig og privat sektor, og på tvers av bransjer.

Jon-Kristian Rydningen er ansatt som prosjektleder for Bærekraftsløftet i Møre og Romsdal, og holder nå på å gjøre seg kjent i de 3 organisasjonene. Han besøkte LOs regionkonferanse og hadde god dialog om hva tillitsvalgte kan bidra med inn i dette prosjektet. Det ble en fin økt, der vi fikk diskutert hvilken rolle vi kan ha inn i dette prosjektet 

En ting som er dratt frem som en stor suksessfaktor i det norske næringslivet, er partssamarbeidet på arbeidsplassen. At de ansatte sammen med ledelsen finner løsninger som fungerer best på deres arbeidsplass. Dette skaper bedre flyt og god effektivitet på arbeidsplassene. 
Når vi nå skal nå bærekraftsmålene, er dette partssamarbeidet enda viktigere enn noen gang. Hvis vi kan finne de riktige prosjektene ved at industrien og kommune/fylkeskommune samarbeider, så kan vi også skape gode arbeidsplasser, og skape et marked som strekker seg lenger enn Møre og Romsdal. Og det største målet av de alle er selvfølgelig at løsningene skal være fremtidsretta og bærekraftige. 

Bærekraftsløftet er initiert av LO, NHO og KS nasjonalt, og de har sentrale nettverk rundt dette. Så skal det jo etter hvert rulles ut i landet. Foreløpig er det Viken og Møre og Romsdal som er godt i gang med prosjektet. 

Styringsgruppen i Møre og Romsdal består av: 
Espen Remme, NHO 
Gunnar Bendixen, KS 
Kari Hoset Ansnes, LO 

Jon-Kristian Rydningen vil ha kontorsted på Fremtidslaben i Ålesund, i et felleskap som jobber med Bærekraftstematikken. 

Vi ønsker Jon-Kristian og alle oss andre lykke til med prosjektet. 

 

Bilde: Jon-Kristian Rydningen

 

Kontakt