LOs lokalorganisasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs lokalorganisasjoner

LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner. Alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde skal stå som medlemmer.

LO Indre Nordmøre 
Leder: Hilde Furre
E-post: Hildefurre@hotmail.no

LO Romsdal
Leder: Anita Ukkelberg
E-post: Loiroms@online.no

LO Sykkylven
Leder: Terje Eliassen
E-post: Post@lo-sykkylven.no

LO Søre Sunnmøre
Leder: Kim Jelle  
E-post: Lo@lo-soresunnmore.no

LO Ytre Nordmøre
Leder: Astrid Helgheim
E-post: astrid.helgheim@akersolutions.com

LO Ålesund og omegn
Leder: Bjørn Steffensen
E-post: bjorn.steffensen@fellesforbundet.org