Styrk NAV og la ansatte bruke sitt faglige skjønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Inngangen til NAV Hamar

Styrk NAV og la ansatte bruke sitt faglige skjønn

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene september 2022. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Det er viktig å lytte når en del brukere og ansattes organisasjoner ikke opplever at NAV som system forvalter samfunnsoppdraget på best mulig måte. Svekkes tilliten til forvaltningen og tjenestene, svekkes også demokratiet og samfunnsmodellen vår. Vi står i fare for å få økt splittelse mellom grupper i samfunnet og flere som kjenner på utenforskap. Det gir manglende deltakelse i samfunnslivet.  

NAV- reformen skulle blant annet bedre tjenestene for personer med utfordringer på arbeidsmarkedet eller som hadde behov for tverrfaglig innsats. Brukerne skulle få en mer helhetlig og individuelt tilpasset bistand, raskere avklaring og et bedre samordnet tjenestetilbud.  

Historiene er mange fra folk som ikke har fått forventningene innfridd, og som i stedet opplever et system som oppleves rigid og lite tilgjengelig. I stedet for å bli lyttet til opplever mange et system hvor kontroll og mistillit råder. 

De ansattes kunnskap og kompetanse er offentlig sektors fremste ressurs.  I NAV brukes «balansert målstyring» til å telle aktiviteter og resultater. Fra flere hold er det fremmet bekymring over at dette kan medføre styring mot det som kan måles fremfor kvaliteten på tjenestene. Denne styringsformen begrenser ansattes mulighet til å utøve faglighet og reduserer bruken av skjønn.  

De folkevalgte har ansvar for å fastsette overordnede mål, så offentlig sektor kan løse sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte.  Det er derfor bra at regjeringen har igangsatt et arbeid med en tillitsreform for hele offentlig sektor. Dette vil bidra til å styrke offentlig tjenesteyting, herunder også NAV sine tjenester. Dette vil hjelpe innbyggerne i hele landet til å få de tjenestene de har krav på og behov for.   

For å lykkes i arbeidet med mer velferd og bedre tjenester i NAV, må brukerne må oppleve tilstrekkelig nærhet og tilgang til saksbehandlere. Ansatte må ha riktig og tilstrekkelig kompetanse til å forvalte tilliten de er gitt. Det må legges til rette for god medvirkning og medbestemmelse lokalt i virksomhetene.  

Det er alltid behov for ha et våkent blikk på hvordan vi kan utvikle og styrke velferdstjenestene. Tillit til ansatte er vesentlig i dette arbeidet og bidrar til å nå de overordnede målsettingene som flere i arbeid og færre på trygd.