Selvforsyning er god beredskap

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kyr på beite

Selvforsyning er god beredskap

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene april 2022. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Selv om den norske økonomien er på vei opp etter pandemien, skaper krigen i Ukraina usikkerhet. Vi er avhengig av import av en rekke varer. Priser går i været på en rekke varer landet trenger, både privat, men også i industrien. 

Bondelaget gir klare og tydelige signaler inn i jordbruksoppgjøret, for å sikre økt matproduksjon og at ikke flere bønder avvikler driften. Det er et signal som må tas på alvor. Forsyningssikkerhet for mat, medisiner og ulike energikilder er avgjørende for at vi skal være noenlunde selvforsynt.  

«Fremtiden er vanskelig å spå, men at vi vil møte nye tilsvarende situasjoner og hendelser er vel nokså sikkert, som nye pandemier, cyberangrep og annet som vil ramme samfunnet på ulike måter.» skrev LO Innlandet i et innlegg om matforsyning og beredskap i begynnelsen av 2021. Vi kunne ikke forestille oss at det som skulle ramme oss i nær framtid var en krig i Europa, som står i fare for å ramme særlig matforsyningen til en hel verden.  

De siste årene har alle blitt minnet om hvor viktig det er med sikkerhet for forsyninger og beredskap. Når det gjelder matproduksjon, har global handel gjort Norge avhengig av import. Når handelsbalansen i verden rokkes ved, oppleves dette som en stor trussel for mange.   

LO Innlandet mener at selvforsyningsgraden i Norge er for lav og må økes. Det betyr at det må arbeides for å fremme en helhetlig matproduksjon og gode rammebetingelser som sikrer arbeidsplasser i industrien og primærproduksjonene i hele landet.