Innlandet eksporterer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Innlandet eksporterer

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene mars 2022. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Innlandet eksporterer varer for i overkant av 12 milliarder kroner i året, i et bredt spekter av næringer. I tillegg kommer en betydelig sum fra eksport av tjenester.  
 
I mars lanserte regjeringen en ny eksportreform, «Hele Norge investerer», hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal jobbe sammen for å øke eksporten - utenom olje og gass - med 50 prosent innen 2030.  
 
Eksportbedrifter i Innlandet trenger økte investeringer for å få fart i den grønne omstillingen, øke sysselsettingen, kutte klimagassutslippene og styrke verdiskapingen, som er et mål med reformen. Framtidig velstandsutvikling avhenger av at vi får flere lønnsomme, grønne arbeidsplasser også i Innlandet. 
 
Innovasjon og utvikling blir ikke mindre viktig selv om verdenssituasjonen er ustabil, snarere tvert om. Ansatte forventer økt kjøpekraft og det er stort behov for kvalifisert arbeidskraft i virksomhetene. På toppen av dette kommer økte priser på strøm, drivstoff og råvarer. For eksportnæringa i Innlandet, er politiske føringer som gir en stabil økonomisk utvikling derfor avgjørende, sammen med gode vei- og baneforbindelser.  
 
Regjeringens eksportreform ønskes velkommen i god samhandling med næringsliv og partene i arbeidslivet om utvikling av treffsikre tiltak. Eksport og næringsliv er viktig for videre utvikling av Innlandet som bo- og arbeidsregion.